Διεύθυνση:

Jinan, Shandong, Κίνα

Ώρες γραφείου:

8:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. (Δευτέρα-Παρασκευή) 

Αριθμός τηλεφώνου:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γεωσυνθετικά στην ενισχυμένη σταθεροποίηση του εδάφους

Τα γεωσυνθετικά είναι συνθετικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωτεχνική μηχανική και έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος του ενισχυμένου εδάφους και της σταθεροποίησης. Τα υλικά αυτά ενισχύουν τις μηχανικές ιδιότητες του εδάφους, καθιστώντας τα κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών πολιτικής μηχανικής.

Σε αυτό το άρθρο, η QIVOC θα συζητήσει τους τύπους, τους μηχανισμούς, τις εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα των γεωσυνθετικών στη σταθεροποίηση του εδάφους.

Τι είναι γεωσυνθετικά

Τα γεωσυνθετικά είναι διάφοροι τύποι προϊόντων που κατασκευάζονται από συνθετικά πολυμερή, όπως πλαστικά, ίνες, καουτσούκ κ.λπ., τα οποία συνήθως τοποθετούνται στο εσωτερικό του εδαφικού σώματος, στην επιφάνεια του εδαφικού σώματος ή μεταξύ των στρωμάτων του εδαφικού σώματος για να διαδραματίσουν το ρόλο της ενίσχυσης ή της προστασίας του εδαφικού σώματος. Επί του παρόντος, η εφαρμογή των γεωσυνθετικών έχει διεισδύσει σχεδόν σε όλους τους τομείς της μηχανικής της συντήρησης των υδάτων και της πολιτικής μηχανικής, ιδίως στη γεωτεχνική μηχανική χρησιμοποιείται εξαιρετικά ευρέως.

Τα γεωσυνθετικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις πτυχές του πραγματικού έργου και, γενικά, μπορούν να χωριστούν σε επτά πτυχές του ρόλου, αντίστοιχα, για τη λειτουργία διήθησης, την αποστράγγιση, την απομόνωση, την ενίσχυση, τον έλεγχο της διαρροής, την προστασία και τη μείωση του φορτίου.

Μεταξύ αυτών, ο ρόλος του οπλισμού είναι κυρίως στο έδαφος που αναμιγνύεται ή στην τοποθέτηση κατάλληλων ενισχυτικών υλικών, ως επί το πλείστον γεωπλέγμα, ο σχηματισμός ενισχυμένου εδάφους, για τη βελτίωση και τη βελτίωση της αντοχής του εδάφους, της σταθερότητας και της παραμόρφωσης της απόδοσης. Οι τυπικές κατασκευές ενισχυμένου εδάφους περιλαμβάνουν ενισχυμένους τοίχους αντιστήριξης, ενισχυμένα εδαφικά πρανή, ενισχυμένα εδαφικά θεμέλια, ενισχυμένα εδαφικά αναχώματα, ενισχυμένα εδαφικά στηρίγματα γεφυρών και ούτω καθεξής.

Η ανάπτυξη των γεωσυνθετικών υλικών συνδέεται στενά με την ανάπτυξη συνθετικών υλικών, όπως συνθετικές ρητίνες (πλαστικά), συνθετικές ίνες, συνθετικά ελαστικά κ.λπ. Πριν από την ανάπτυξη των τεχνητών πολυμερών, αν και υπήρχαν φυσικές ρητίνες και πλαστικά προϊόντα, λόγω της μικρής παραγωγής και του υψηλού κόστους τους, οπότε το πεδίο εφαρμογής είναι στενό. Με την ανάπτυξη των τεχνητών πολυμερών, τα συνθετικά πλαστικά, οι συνθετικές ίνες και το συνθετικό καουτσούκ κοστίζουν όλο και λιγότερο και είναι απλά στην παραγωγή, με ισχυρή δυνατότητα εφαρμογής, οπότε σύντομα θα χρησιμοποιηθούν ευρέως στη μηχανική.

Τύποι γεωσυνθετικών

Τα γεωσυνθετικά περιλαμβάνουν μια ποικιλία προϊόντων, καθένα από τα οποία διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο στην ενίσχυση και σταθεροποίηση του εδάφους:

Γεωυφάσματα:

Υφασμένο γεωύφασμα

Χαρακτηριστικά:

Δομή: κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες (όπως πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρας) μέσω της διαδικασίας ύφανσης, που συνήθως παρουσιάζει μια κανονική δομή πλέγματος.
Υψηλή αντοχή: λόγω της στενά υφασμένης δομής, τα υφαντά γεωυφάσματα έχουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και σχίσιμο.
Χαμηλή επιμήκυνση: τα υφαντά γεωυφάσματα έχουν χαμηλή επιμήκυνση και χαμηλή παραμόρφωση για την καλύτερη διατήρηση της δομικής σταθερότητας.
Ανθεκτικότητα: καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, ακτίνες UV και μικροοργανισμούς, μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εφαρμογές:

Ενίσχυση: για την ενίσχυση εδαφικών κατασκευών, π.χ. για απότομα πρανή, επιχώματα και θεμελίωση δρόμων.
Διαχωρισμός: Χρησιμοποιείται συχνά για το διαχωρισμό των στρωμάτων θεμελίωσης για δρόμους και σιδηροδρόμους.
Διήθηση: χρησιμοποιείται για να φιλτράρει τα σωματίδια από το έδαφος και να επιτρέπει τη ροή του νερού, χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα αποχέτευσης και υπόγεια έργα.

Μη υφασμένο γεωύφασμα

Χαρακτηριστικά:

Δομή: κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες μέσω μη υφαντών διαδικασιών, όπως θερμική συγκόλληση, βελόνα ή χημική συγκόλληση, συνήθως με τυχαία δομή ινών.
Καλή υδατοπερατότητα: το μη υφασμένο γεωύφασμα έχει υψηλό πορώδες, καλή υδατοπερατότητα και αποτελεσματική αποστράγγιση.
Καλή ευελιξία: καλύτερη ευελιξία, μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα σε ανομοιόμορφους οικισμούς και αλλαγές στο έδαφος.
Χαμηλότερο κόστος: η διαδικασία παραγωγής είναι σχετικά απλή, με χαμηλότερο κόστος και κατάλληλη για χρήση σε μεγάλες περιοχές.

Εφαρμογές:

Διήθηση: για διήθηση και αποστράγγιση, π.χ. σε χώρους υγειονομικής ταφής, σήραγγες και συστήματα υπόγειας αποχέτευσης.
Προστασία: για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, π.χ. προστασία των όχθεων των ποταμών, προστασία των ακτών και προστασία πρανών ταμιευτήρα.
Διαχωρισμός: π.χ. σε έργα θεμελίωσης δρόμων και σιδηροδρόμων.
Αποστράγγιση: χρησιμοποιείται σε συστήματα αποστράγγισης ως μέρος της στρώσης αποστράγγισης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αποστράγγισης.

Απομυθοποιώντας τη δύναμη των γεωυφασμάτων

Γεωπλέγματα:

Τα γεωπλέγματα κατασκευάζονται συνήθως από πολυμερή (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας ή πολυαιθυλένιο) μέσω ειδικών διαδικασιών ύφανσης, συγκόλλησης ή χύτευσης σε δομή πλέγματος. Λόγω της υψηλής αντοχής, της χαμηλής επιμήκυνσης και της καλής ανθεκτικότητας στην ενίσχυση της εδαφικής βάσης και της μηχανικής τοίχων αντιστήριξης στην εφαρμογή του επίσημου ευρέως.

Γεωπλέγματα στην ενίσχυση του εδάφους και τη σταθεροποίηση της κύριας δομής πλέγματος, όπως μονοαξονική σχάρα για κανονικές ορθογώνιες ή τετράγωνες οπές και διαξονική σχάρα για τετράγωνο.

Οι κύριες χρήσεις του στην ενίσχυση της θεμελίωσης του εδάφους και στους ενισχυμένους τοίχους αντιστήριξης είναι οι εξής

Σταθεροποίηση της ενίσχυσης της θεμελίωσης του εδάφους:

Βελτιώστε τη φέρουσα ικανότητα του θεμελίου, μειώστε τη διευθέτηση του θεμελίου και ενισχύστε τη σταθερότητα του θεμελίου. Η τοποθέτηση γεωπλέγματος σε θεμέλια από μαλακό έδαφος μπορεί να διασκορπίσει το φορτίο και να αποτρέψει την πλευρική μετατόπιση του εδάφους θεμελίωσης. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν την ενίσχυση θεμελίων για δρόμους, διαδρόμους αεροδρομίων και σιδηροδρομικές γραμμές.

Ενισχυμένοι τοίχοι αντιστήριξης:

Ενισχύει τη σταθερότητα της πλήρωσης, εμποδίζει την ολίσθηση ή την παραμόρφωση της πλήρωσης και μειώνει την πίεση του εδάφους. Τοποθετώντας γεωπλέγμα στο στρώμα πλήρωσης, μέσω της τριβής μεταξύ του γεωπλέγματος και του εδάφους πλήρωσης, σχηματίζεται μια ενισχυμένη δομή εδάφους, η οποία βελτιώνει σημαντικά την αντιολισθητική σταθερότητα του τοίχου αντιστήριξης. Για παράδειγμα, οι τοίχοι αντιστήριξης αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων και η ενίσχυση υψηλών πρανών.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι των γεωπλεγμάτων: Ολοκληρωμένος οδηγός

Geonets:

Τα γεωνήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα αποστράγγισης για την ταχεία απομάκρυνση του νερού από το έδαφος και την αποφυγή υπερκορεσμού του εδάφους, βελτιώνοντας έτσι τη σταθερότητα και τη φέρουσα ικανότητα του εδαφικού σώματος. Και παρέχει επίσης μηχανική ενίσχυση για τη βελτίωση της διατμητικής αντοχής και της συνολικής σταθερότητας του εδαφικού σώματος. Για παράδειγμα, οδοστρώματα, σήραγγες, αποστράγγιση αναχωμάτων και χωματερών, προστασία πρανών, ενίσχυση τοίχων αντιστήριξης και ενίσχυση βάσης μαλακού εδάφους.

Γεωμεμβράνες:

Οι γεωμεμβράνες χρησιμοποιούνται κυρίως σε τομείς όπως η στεγανοποίηση και η προστασία.

Στεγανοποίηση: Γεωμεμβράνες τοποθετούνται στον πυθμένα, εντός και εκτός των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, δεξαμενών και φραγμάτων, καναλιών και σηράγγων για να παρέχουν περιορισμένη προστασία από τη διαρροή στραγγισμάτων στο περιβάλλον έδαφος και στο σύστημα υπόγειων υδάτων.

Προστασία: Οι γεωμεμβράνες που τοποθετούνται στον πυθμένα των χώρων διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων και των λιμνών αποβλήτων ορυχείων, στη βάση των δεξαμενών πετρελαίου, των δεξαμενών αποθήκευσης χημικών και άλλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών μπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικά τη διαρροή επιβλαβών ουσιών στα υπόγεια ύδατα, να απομονώσουν τους ρύπους και να προστατεύσουν το περιβάλλον.

Σχετικά με τη γεωμεμβράνη - Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

Γεωσυνθετική αργιλική επένδυση (GCL):

Η γεωσυνθετική αργιλική επένδυση (GCL) είναι ένα σύνθετο υλικό που κατασκευάζεται από το συνδυασμό φυσικού νατριούχου μπεντονίτη και γεωσυνθετικών υλικών, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες στεγανότητας, μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τους υπόγειους υδάτινους πόρους, να αποτρέψει την εξάπλωση της ρύπανσης και να εξασφαλίσει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Χρησιμοποιείται συνήθως σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αποθήκευσης αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και άλλες περιπτώσεις.

Geocell:

Το γεωκύτταρο είναι ένα τρισδιάστατο γεωσυνθετικό υλικό σε σχήμα κηρήθρας, συνήθως κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή άλλα πολυμερή υλικά. Τα γεωκύτταρα σχηματίζουν μια δομή κηρήθρας με τη διόγκωση και κάθε κύτταρο μπορεί να γεμίσει με χώμα, άμμο, χαλίκι, σκυρόδεμα και άλλα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στη σταθεροποίηση του εδάφους, στην προστασία των πρανών, στην ενίσχυση των θεμελίων, στην ενίσχυση τοίχων αντιστήριξης, στην ενίσχυση του οδοστρώματος και σε άλλα έργα.

Αρχή της σταθεροποίησης του εδάφους με γεωσυνθετικά

Τα γεωσυνθετικά στις μηχανολογικές εφαρμογές είναι κυρίως επτά, αντίστοιχα, πάνω από το ρόλο της διήθησης, της αποστράγγισης, της απομόνωσης, της ενίσχυσης, του ελέγχου της διαρροής, της προστασίας και της απομάκρυνσης φορτίου, εκ των οποίων ο ρόλος της ενίσχυσης χρησιμοποιείται ευρύτερα.

Η τεχνολογία ενισχυμένου εδάφους είναι μια μέθοδος σταθεροποίησης του εδάφους για τη βελτίωση της απόδοσης ολόκληρου του γεωτεχνικού συστήματος με την τοποθέτηση ενισχυμένων υλικών στο έδαφος.

Το αμμώδες έδαφος στη δράση του αυτοδύναμου βάρους ή της εξωτερικής φόρτισης είναι επιρρεπές σε σοβαρή παραμόρφωση ή κατάρρευση, αλλά εάν το έδαφος κατά μήκος της κατεύθυνσης της τάσης θαμμένο σε ένα εύκαμπτο γεωσυνθετικό υλικό, λόγω της τριβής μεταξύ του εδάφους και του ενισχυτικού υλικού, θα κάνει το ενισχυμένο έδαφος σαν να είχε ένα ορισμένο βαθμό συνοχής, βελτιώνοντας έτσι τις μηχανικές ιδιότητες του εδάφους, το οποίο είναι ο μηχανισμός του ρόλου του ενισχυμένου εδάφους.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με τον μηχανισμό ενίσχυσης, όπως η αρχή της τριβής ενίσχυσης (θεωρία αγκύρωσης), η αρχή της οιονεί προσκόλλησης, η ομοιογενής και άλλα υλικά, η ελαστική-πλαστική θεωρία στρωμάτων, η θεωρία ελαστικής μεμβράνης, η θεωρία παθητικής αντίστασης, καθώς και η εξέταση του δακτυλίου πλευρικής τάσης και η θεωρία του δακτυλίου αγκύρωσης του ρόλου των αγκυρίων δακτυλίου και ούτω καθεξής. Επί του παρόντος, χρησιμοποιούμε συνήθως την αρχή της ενίσχυσης της τριβής και την αρχή της οιονεί ιξώδους συνοχής για την ερμηνεία.

Αρχή ενίσχυσης με τριβή:

Το ενισχυμένο έδαφος θεωρείται ως ένα σύστημα αγκύρωσης, το αγκυρωμένο εδαφικό σώμα και τα γεωσυνθετικά είναι στενά δαγκωμένα, όταν το ολισθαίνον εδαφικό σώμα ολισθαίνει προς τα κάτω ή έχει την τάση να ολισθαίνει προς τα κάτω, θα δημιουργηθεί τριβή μεταξύ του εδαφικού σώματος και του ενισχυμένου υλικού, περιορίζοντας την πλευρική παραμόρφωση του εδάφους, η οποία είναι ισοδύναμη με την πλευρά του εδαφικού σώματος στη δεσμευτική δύναμη, βελτιώνοντας τη φέρουσα ικανότητα του εδαφικού σώματος και για να επιτευχθεί ο σκοπός της ενίσχυσης. Εφόσον το ενισχυμένο υλικό έχει επαρκή αντοχή και παράγει επαρκή δύναμη τριβής με το έδαφος, το ενισχυμένο εδαφικό σώμα μπορεί να παραμείνει σταθερό.

Σχηματικό διάγραμμα οπλισμού τριβής σε τοίχο αντιστήριξης

Η αρχή της τεχνολογίας οπλισμού τριβής του οπλισμένου εδάφους που εφαρμόζεται σε τοίχους αντιστήριξης φαίνεται στο Σχ Σύμφωνα με τη θεωρία του Rankin, κατά μήκος της ενεργού επιφάνειας διάρρηξης BC, ο τοίχος χωρίζεται στην ενεργό ζώνη και στη ζώνη σταθεροποίησης και η οριζόντια ώθηση που δημιουργείται από το ίδιο βάρος του ολισθαίνοντος εδαφικού πρίσματος ABC σχηματίζει μια εφελκυστική δύναμη σε κάθε στρώση του οπλισμού, η οποία έχει ως στόχο να τραβήξει τον οπλισμό έξω από το έδαφος, ενώ η αντίσταση τριβής του εδάφους στη ζώνη σταθεροποίησης και η ζώνη οπλισμού εμποδίζει την εξαγωγή του οπλισμού. Εάν η αντίσταση τριβής κάθε στρώσης οπλισμού και εδάφους μπορεί να αντισταθεί στην αντίστοιχη εδαφική ώθηση, ολόκληρο το τοίχωμα δεν θα έχει επιφάνεια ολίσθησης BC και η εσωτερική σταθερότητα του ενισχυμένου εδάφους θα είναι εγγυημένη. Με απλά λόγια, βασίζεται στην τριβή μεταξύ του εδάφους και του οπλισμένου υλικού για τη διατήρηση της σταθερότητας του πρανούς και του εδάφους. Οι εφελκυστικές ιδιότητες του ενισχυμένου υλικού αξιοποιούνται καλύτερα και το ίδιο το βάρος του εδαφικού σώματος αξιοποιείται επίσης καλά για την αύξηση της τριβής.

Οιονεί αρχή της συνοχής

Η αρχή της οιονεί-ισοπεδωτικής συνοχής, γνωστή και ως θεωρία σύνθετων υλικών, δηλαδή το ενισχυμένο έδαφος ως ανισότροπο σύνθετο υλικό, ότι μετά την προσθήκη γεωσυνθετικών στο έδαφος, το ενισχυμένο σύνθετο εδαφικό σώμα της εσωτερικής γωνίας τριβής παραμένει αμετάβλητο και παράγει μια νέα συνεκτική δύναμη, γνωστή ως "οιονεί-ισοπεδωτική συνοχή" ή "όπως η ιξώδης συνοχή ". Ως εκ τούτου, η κοινή δράση μεταξύ του ενισχυμένου υλικού και της πλήρωσης του οδοστρώματος παρέχεται από τη διατμητική δύναμη της πλήρωσης, τη δύναμη τριβής μεταξύ του εδάφους και του ενισχυμένου υλικού και την εφελκυστική δύναμη του ενισχυμένου υλικού, γεγονός που καθιστά το ενισχυμένο έδαφος ισχυρότερο και σταθερότερο.

Συγκριτική πρόσθετη αντοχή υλικού ενίσχυσης και μη ενισχυμένου υλικού

Η παραπάνω θεωρία επαληθεύεται πειραματικά με τριαξονικές δοκιμές σύγκρισης ενισχυμένων και μη ενισχυμένων εδαφικών δειγμάτων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Coulomb και την ανάλυση του κριτηρίου βλάβης του Moore, όπως φαίνεται στο σχήμα, συγκρίνοντας τις οριακές συνθήκες ισορροπίας των αμμωδών εδαφών πριν και μετά την ενίσχυση, τα ενισχυμένα αμμώδη εδάφη έχουν μια πρόσθετη αύξηση αντοχής που προκαλείται από το C' σε σχέση με τα μη ενισχυμένα αμμώδη εδάφη, η οποία είναι η "οιονεί ιξώδης συνοχή" στη θεωρία αντοχής. Η αύξηση της οιονεί συνοχής αποτελεί αύξηση της σύνθετης αντοχής του σύνθετου σώματος εδάφους και ενισχυμένου υλικού, η οποία ευνοεί την ευστάθεια του σύνθετου εδαφικού σώματος.

Από τη συνολική σύγκριση των δύο αρχών προκύπτει ότι η αρχή της ενίσχυσης με τριβή και η αρχή της οιονεί-ισογενούς συνοχής των δύο θεωριών είναι μέσω της ενίσχυσης των εδαφικών δειγμάτων για την αύξηση της πλευρικής δύναμης περιορισμού, βελτιώνοντας έτσι τη διατμητική αντοχή και τη θλιπτική αντοχή του εδάφους.

Γεωσυνθετικά στη σταθεροποίηση του εδάφους

Η τεχνολογία σταθεροποίησης του εδάφους χρησιμοποιείται ευρέως στην πραγματική μηχανική, και οι τυπικές δομές ενισχυμένου εδάφους περιλαμβάνουν τοίχους αντιστήριξης ενισχυμένου εδάφους, ενισχυμένα εδαφικά πρανή, ενισχυμένα θεμέλια εδάφους, ενίσχυση μαλακού εδάφους, ενισχυμένα εδαφικά αναχώματα, ενισχυμένη εδαφική πλήρωση πίσω από τα ακρόβαθρα γεφυρών, ενισχυμένα εδαφικά ακρόβαθρα γεφυρών, ενισχυμένα πασσαλοφόρα ενισχυμένα αναχώματα σε μαλακά θεμέλια, καθώς και ενισχυμένους εδαφικούς πασσάλους από μπάζα, ινώδη εδαφικά πρανή, ενισχυμένα στρώματα βάσης, ενισχυμένα οδοστρώματα και ούτω καθεξής. Μεταξύ αυτών, η πιο κοινή εφαρμογή και η πιο τέλεια έρευνα επί του παρόντος είναι οι ενισχυμένοι τοίχοι αντιστήριξης εδάφους, τα ενισχυμένα εδαφικά πρανή και οι ενισχυμένες εδαφικές θεμελιώσεις.

Ενισχυμένοι τοίχοι αντιστήριξης

Οι ενισχυμένοι τοίχοι αντιστήριξης εδάφους είναι μία από τις πρώτες και πολυπληθέστερες μορφές εφαρμογής των ενισχυμένων υλικών στη μηχανική. Χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της οδοποιίας, της μηχανικής υψηλών κλίσεων αεροδρομίων και αναχωμάτων, ανάλογα με τα καλά μηχανικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά παραμόρφωσης, την εύκολη και αποτελεσματική κατασκευή και την εξωτερική εμφάνιση.

Ο τοίχος αντιστήριξης ενισχυμένου εδάφους είναι ένα είδος υποστηρικτικής κατασκευής που αποτελείται από τη θεμελίωση του τοίχου, την επιφάνεια του τοίχου (πλάκα), το γεωσυνθετικό υλικό και το γεμάτο έδαφος πίσω από τον τοίχο. Η μορφή διάταξης φαίνεται στο σχήμα.

Η δομή του είναι απλή και εύκολη στην κατασκευή, ο πίνακας μπορεί να χυθεί επί τόπου ή να συναρμολογηθεί από χαλύβδινη πλάκα ή προκατασκευασμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
Ενίσχυση με ισχυρές εφελκυστικές ιδιότητες της σύνθεσης του υλικού, ο πίνακας συνδέεται με την ενίσχυση, ενισχυμένη περιοχή από τη συμπίεση πλήρωσης πλήρωσης, μέσω του υλικού πλήρωσης και των ενισχυμένων υλικών που δημιουργούνται μεταξύ της τριβής για να αλλάξουν οι αρχικές μηχανικές ιδιότητες της πλήρωσης, έτσι ώστε η φέρουσα ικανότητα πλήρωσης να έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Τοίχος αντιστήριξης από ενισχυμένη γη

Ο υπολογισμός της ευστάθειας των τοίχων αντιστήριξης από ενισχυμένο έδαφος υιοθετεί τη μέθοδο οριακής ισορροπίας. Ο υπολογισμός της εξωτερικής ευστάθειας συνάδει με τον τοίχο αντιστήριξης βαρύτητας και η εδαφική πίεση στο πίσω μέρος του τοίχου υπολογίζεται σύμφωνα με τη θεωρία της εδαφικής πίεσης Rankin. Ο υπολογισμός της εσωτερικής ευστάθειας περιλαμβάνει την αντοχή του υλικού οπλισμού και τον υπολογισμό της αντίστασης στην ευστάθεια εξόλκευσης. Η διάταξη του υλικού ενίσχυσης θα πρέπει να πληροί την απαίτηση της εφελκυστικής αντοχής του υλικού και το μήκος θα πρέπει να πληροί τον υπολογισμό της αντίστασης στην εξόλκευση, λαμβάνοντας υπόψη τις δομικές απαιτήσεις.

Ενισχυμένα χωμάτινα πρανή

Τα ενισχυμένα εδαφικά πρανή μπορούν να ενισχυθούν με δύο τρόπους, ο ένας είναι η ενίσχυση των φυσικών πρανών και ο άλλος είναι η σταθεροποίηση και ενίσχυση τεχνητών πρανών που σχηματίζονται με επίχωση με χώμα. Για την πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιούνται γενικά καρφιά αγκύρωσης για την αγκύρωση των γεωσυνθετικών υλικών στο πρανές για την ενίσχυση, γεγονός που απαιτεί το ενισχυμένο υλικό να έχει υψηλή αντοχή και μέτρο ελαστικότητας. Για το δεύτερο, τα γεωσυνθετικά μπορούν να γεμίσουν στο έδαφος σε στρώσεις καθώς η πλήρωση ανεβαίνει, για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης ενίσχυσης και της πολυεπίπεδης συμπύκνωσης, χρησιμοποιώντας γενικά γεωυφάσματα ή γεωπλέγματα. Η μορφή του ενισχυμένου εδαφικού απότομου πρανούς φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

Σχηματική απεικόνιση ενισχυμένου απότομου πρανούς

Η μέθοδος σχεδιασμού του ενισχυμένου εδαφικού πρανούς είναι η μέθοδος οριακής ισορροπίας, η οποία καθορίζει το μέγεθος και τη διάταξη του ενισχυμένου υλικού και της δομής του πρανούς υπολογίζοντας την εσωτερική ευστάθεια και την εξωτερική ευστάθεια.

Μονοαξονικό γεωπλέγμα που χρησιμοποιείται σε περίπτωση έργου προστασίας πρανών και πρασίνου

Ίδρυση από ενισχυμένη γη

Η πρακτική της θεμελίωσης ενισχυμένης γης είναι η εκσκαφή του ασθενούς στρώματος εδάφους εντός ενός ορισμένου εύρους κάτω από το θεμέλιο και, στη συνέχεια, η τοποθέτηση γεωσυνθετικών και άμμου και χαλικιών ως στρώμα στρώματος στρώσης στρώμα προς στρώμα για να χρησιμεύσει ως στρώμα συγκράτησης του θεμελίου. Η ενισχυμένη θεμελίωση έχει τα πλεονεκτήματα της βελτίωσης της φέρουσας ικανότητας της θεμελίωσης, της μείωσης της καθίζησης της θεμελίωσης και του ελέγχου της ανομοιόμορφης καθίζησης. Το υλικό ενίσχυσης της ενισχυμένης θεμελίωσης είναι γενικά γεωύφασμα, γεωπλέγμα, γεωκύτταρο ή γεωζώνη.

Σχηματική απεικόνιση ενισχυμένου αναχώματος

Πλεονεκτήματα γεωσυνθετικά ενισχυμένου εδάφους

Η τεχνολογία ενισχυμένου εδάφους είναι βασικά μια τεχνολογία για την ενίσχυση του εδαφικού σώματος, σε σύγκριση με την παραδοσιακή δομή στήριξης τύπου βαρύτητας, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1) απλή τεχνολογία, βολική κατασκευή: δεν χρειάζεται εξειδικευμένος εξοπλισμός κατασκευής και η συμπύκνωση της επίχωσης του ενισχυμένου σώματος στρώμα προς στρώμα για να σχηματίσει μια ευέλικτη δομή, η φόρτωση που προκαλείται από την παραμόρφωση των θεμελίων στα ίδια τα ενισχυμένα απότομα πρανή έχει μικρή επίδραση.

2) Τοπικά υλικά, εξοικονόμηση γης: το υλικό πλήρωσης είναι γενικά αμμώδες έδαφος, από ένα ευρύ φάσμα πηγών, τα υλικά ενίσχυσης μπορούν επίσης να ληφθούν σε κοντινή απόσταση, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς, η δομή μπορεί να στηθεί σε όρθια θέση ή σε απότομες πλαγιές για να μειωθεί η περιοχή του έργου.

3) Σύντομη περίοδος κατασκευής, χαμηλό κόστος, προφανή οφέλη: σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τοίχο αντιστήριξης βαρύτητας, η μείωση του κόστους είναι γενικά 10% ~ 50%.

4) Καλή ολοκλήρωση: μέσω της συνδετικής απόδοσης του υλικού ενίσχυσης, μπορεί να διατηρήσει καλά την κατανομή της δύναμης μεταξύ του εδαφικού σώματος και η προσαρμοστικότητα στην παραμόρφωση είναι καλύτερη.

5) Νέα δομή και όμορφη μοντελοποίηση: μετά την κατασκευή, το έργο μπορεί να ενσωματωθεί με τη φύση μέσω του πρασίνου της πλαγιάς.

Συνοψίστε.

Με τη συζήτηση των τύπων, των μηχανισμών, των εφαρμογών και των πλεονεκτημάτων των γεωσυνθετικών στην ενίσχυση του εδάφους. Πιστεύω ότι κατανοείτε καλύτερα ότι η χρήση των γεωσυνθετικών παίζει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση του εδάφους και στη βελτίωση των ιδιοτήτων σταθερότητας του εδάφους, επιφέροντας σημαντικά οφέλη στην πολιτική μηχανική.

QIVOC έχει πολυετή πείρα στην παραγωγή και ανάπτυξη γεωσυνθετικών υλικών. Η QIVOC διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παραγωγή και ανάπτυξη γεωσυνθετικών για εφαρμογές ενίσχυσης του εδάφους και τοιχοποιίας. Εάν χρειάζεστε γεωσυνθετικά για την κατασκευή ενισχυμένου εδάφους ή τοίχων αντιστήριξης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας παρέχουμε επαγγελματική τεχνική υποστήριξη και γεωσυνθετικά υψηλής ποιότητας.

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Πώς να επιλέξετε τα σωστά γεωσυνθετικά; Ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής;

Η επιλογή των κατάλληλων γεωσυνθετικών υλικών απαιτεί συνολική εξέταση των ειδικών αναγκών του έργου, των περιβαλλοντικών συνθηκών, της απόδοσης του υλικού, της ευκολίας κατασκευής και της οικονομίας και άλλων παραγόντων.

1. Τι προσπαθεί να επιτύχει το έργο: στεγανότητα, ενίσχυση, αποστράγγιση, προστασία.
2. Περιβαλλοντικές συνθήκες: τύπος εδάφους, κλιματική αλλαγή, αλλαγές στα υπόγεια ύδατα και στις βροχοπτώσεις.
3. Ιδιότητες υλικού: ισχυρές μηχανικές ιδιότητες, υδατοπερατότητα, ανθεκτικότητα.
4. Ευκολία κατασκευής: εύκολη εγκατάσταση, αποθήκευση και μεταφορά.
5. Οικονομία: τιμή των γεωσυνθετικών, μεταγενέστερο κόστος συντήρησης.

Τα ειδικά κριτήρια επιλογής θα πρέπει να βασίζονται στα χαρακτηριστικά των γεωσυνθετικών. Για παράδειγμα, το γεωύφασμα που χρησιμοποιείται για αποστράγγιση και διήθηση θα πρέπει να επιλέγεται ως μη υφασμένο γεωύφασμα. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ελέγχου της διαρροής, επιλέξτε γεωμεμβράνη πάχους 0,5 mm-3,0 mm και ούτω καθεξής.

Στη συνέχεια, ανατρέξτε στα πρότυπα ISO, ASTM και άλλα διεθνή πρότυπα για τις δοκιμές και τις απαιτήσεις απόδοσης των γεωσυνθετικών για να επιλέξετε τα υλικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου.

Πώς αποδίδουν τα γεωσυνθετικά σε ακραίες καιρικές συνθήκες;

Τα γεωσυνθετικά αποδίδουν καλά σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων τριών περιβαλλόντων.

Περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας

Σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, η απόδοση των γεωσυνθετικών ουσιαστικά δεν αλλάζει, η θερμική αγωγιμότητα, η σταθερότητα της αντοχής και άλλοι δείκτες απόδοσης αλλάζουν πολύ λίγο.

Υγρό περιβάλλον

Οι προστατευτικές ιδιότητες και η αντοχή των γεωσυνθετικών υλικών στο νερό παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες σε υγρό περιβάλλον.

Κρύο περιβάλλον

Σε ψυχρά περιβάλλοντα, η αντοχή των γεωσυνθετικών στο ψύχος, η πλαστικότητα και η αντίσταση σε ψύξη-απόψυξη παραμένουν αμετάβλητες.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής αυτών των υλικών; Τι είδους συντήρηση ή αντικατάσταση απαιτείται;

Τα διάφορα γεωσυνθετικά έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής. Για παράδειγμα, τα γεωυφάσματα έχουν διάρκεια ζωής μεταξύ 20 και 50 ετών. Οι γεωμεμβράνες έχουν διάρκεια ζωής 30-70 έτη.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, τα γεωσυνθετικά πρέπει να επιθεωρούνται, να καθαρίζονται, να επισκευάζονται, να ενισχύονται και να συντηρούνται τακτικά. Για τα κατεστραμμένα ή γερασμένα γεωσυνθετικά, θα πρέπει να αντικαθίστανται ή να επισκευάζονται εγκαίρως.

Πώς διασφαλίζεται η καλή επαφή και τριβή μεταξύ γεωσυνθετικών και εδάφους κατά τη διάρκεια της κατασκευής;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, εξασφαλίστε καλή επαφή και τριβή μεταξύ των γεωσυνθετικών και του εδάφους κυρίως μέσω των ακόλουθων πτυχών.

1. Η περιοχή κατασκευής καθαρίζεται και ισοπεδώνεται και η περιοχή κατασκευής συμπυκνώνεται κατάλληλα, ιδίως για χαλαρά ή μαλακά εδάφη.
2. Τα γεωσυνθετικά τοποθετούνται τμηματικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν ρυτίδες ή προβλήματα προεξοχής. Το πλάτος του γύρου είναι αρκετά μεγάλο και στερεώνεται με καρφιά, σάκους άμμου και άλλα βαριά αντικείμενα για να εμποδίζεται η μετακίνηση του υλικού.
3. Συμπληρώστε το έδαφος στρώμα προς στρώμα και πραγματοποιήστε τη διαδικασία συμπύκνωσης.
4. Οργανώστε επαγγελματικό προσωπικό για την παρακολούθηση της τοποθέτησης και στερέωσης των γεωσυνθετικών σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, ώστε να εντοπίζετε και να διορθώνετε εγκαίρως τα προβλήματα. Και να πραγματοποιεί δειγματοληπτικές δοκιμές ανά πάσα στιγμή.

Ποιο είναι το συνολικό κόστος της χρήσης γεωσυνθετικών; Ποια είναι η εξοικονόμηση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους;

Το συνολικό κόστος της χρήσης γεωσυνθετικών είναι πολύ χαμηλότερο, όπως για παράδειγμα οι γεωμεμβράνες. Δεδομένου ότι η γεωμεμβράνη είναι ένα υλικό σε έλαση, έχει τα πλεονεκτήματα της εύκολης μεταφοράς, της απλής κατασκευής, της σύντομης περιόδου κατασκευής και του χαμηλού κόστους. Ως εκ τούτου, σε σύγκριση με το παραδοσιακό σώμα αδιαπέραστης δομής από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να εξοικονομήσει 30% έως 50% του προϋπολογισμού κόστους.

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεωσυνθετικών;

Η χρήση γεωσυνθετικών έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, σε περιβαλλοντικά έργα όπως οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τα γεωσυνθετικά μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην πρόληψη της διάβρωσης και της διαρροής, προστατεύοντας την ασφάλεια και την υγεία του περιβάλλοντος.

Τι είδους τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση παρέχει το QIVOC;

Η QIVOC παρέχει τεχνική υποστήριξη, όπως οδηγίες εγκατάστασης γεωσυνθετικών, δοκιμές προδιαγραφών, λύσεις σε ανάγκες και συστάσεις προϊόντων. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη διάσπαση και την επικάλυψη των γεωσυνθετικών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας info@qivoc.com

Είναι τα γεωσυνθετικά συμβατά με άλλα δομικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, χάλυβας κ.λπ.);

Τα γεωσυνθετικά είναι συμβατά με άλλα δομικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, χάλυβας κ.λπ.). Για παράδειγμα, το τσιμέντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πληρωτικό υλικό στα γεωκυψέλες.

Για περισσότερες συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της QIVOC, την εταιρεία, τη ναυτιλία, την πληρωμή κ.λπ., κάντε κλικ εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Auchor:

Εικόνα του QIVOC
QIVOC

Ο πρώτος σας κατασκευαστής και προμηθευτής γεωσύνθετων υλικών.
Ξεκινήστε ένα ταξίδι μέσα από τα μάτια του QIVOC, του έμπειρου γεωτεχνικού μας αφηγητή. Με τεχνογνωσία που εκτείνεται σε γεωυφάσματα, γεωπλέγματα και άλλα, παρακολουθήστε τις ιστορίες για τη μεταμόρφωση των εδαφών και τους σιωπηλούς ήρωες κάτω από την επιφάνεια.

Τα προϊόντα μας

Πρόσφατα άρθρα & έργα

Εξατομικευμένη υποστήριξη

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το προϊόν;

Συμβουλευτείτε το QIVOC online

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 2 ωρών.