Διεύθυνση:

Jinan, Shandong, Κίνα

Ώρες γραφείου:

8:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. (Δευτέρα-Παρασκευή) 

Αριθμός τηλεφώνου:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γεωπλέγματος και γεωυφάσματος

Γεωσυνθετικά χρησιμοποιούνται στις τεχνικές κατασκευές αντί των παραδοσιακών γεωυλικών, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της χαμηλής τιμής, της ανθεκτικότητας, της εύκολης και απλής εγκατάστασης και του σύντομου κύκλου παραγωγής. Μεταξύ των γεωσυνθετικών υλικών, το γεωπλέγμα και το γεωύφασμα είναι τα πιο κοινά συνθετικά υλικά. Γνωρίζετε λοιπόν ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους;

Σε αυτό το άρθρο, QIVOC θα παρουσιάσει λεπτομερώς τις διαφορές μεταξύ γεωπλέγματος και γεωυφάσματος.

Επισκόπηση γεωσυνθετικών

Τι είναι τα γεωσυνθετικά;

Τα γεωσυνθετικά είναι ένας συλλογικός όρος για διάφορα προϊόντα από συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις γεωτεχνικές κατασκευές και στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού. Επειδή χρησιμοποιούνται κυρίως στη γεωτεχνική μηχανική, ονομάζονται "γεωσυνθετικά" με τη λέξη "geo" για να διακρίνονται από τα φυσικά υλικά. Ως υλικό πολιτικού μηχανικού, είναι ένα συνθετικό πολυμερές (όπως πλαστικά, χημικές ίνες, συνθετικό καουτσούκ κ.λπ.) ως πρώτες ύλες, κατασκευασμένο από διάφορους τύπους προϊόντων, τοποθετημένο στο εσωτερικό του εδάφους, στην επιφάνεια του εδάφους ή σε μια ποικιλία εδάφους μεταξύ του σώματος, για να διαδραματίσει ρόλο στην ενίσχυση ή την προστασία του εδάφους.

Τα γεωσυνθετικά ήταν κάποτε γνωστά ως "γεωυφάσματα" και "γεωμεμβράνες". Με τις ανάγκες του έργου, τα υλικά αυτά συνεχίζουν να έχουν νέες ποικιλίες, όπως γεωπλέγματα, geonets και γεωτεχνικοί σάκοι, γεωμεμβράνες, γεωμεμβράνες, γεωμεμβράνες, σύνθετες γεωμεμβράνες, κουβέρτες στεγανοποίησης μπεντονίτη, σύνθετο δίκτυο αποχέτευσης, κ.λπ., η αρχική ονομασία δεν μπορεί να καλύψει με ακρίβεια όλα τα προϊόντα, έτσι ώστε στην επόμενη χρονική περίοδο να ονομάζονται "γεωυφάσματα, γεωμεμβράνες και συναφή προϊόντα". Μια τέτοια ονομασία δεν είναι κατάλληλη ως τεχνικός ή ακαδημαϊκός όρος. Για το λόγο αυτό, το 1994, που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, στο πέμπτο διεθνές συνέδριο γεωσυνθετικών, η ονομασία αυτών των υλικών προσδιορίστηκε επίσημα ως "γεωσυνθετικά" (geosynthetics).

Οι πρώτες ύλες των γεωσυνθετικών είναι πολυμερή (πολυμερές). Κατασκευάζονται από χημικές ουσίες που προέρχονται από άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ασβεστόλιθο, οι οποίες επεξεργάζονται περαιτέρω σε ίνες ή φύλλα συνθετικών υλικών και τελικά σε μια ποικιλία προϊόντων. Τα κύρια πολυμερή που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή γεωσυνθετικών είναι το πολυαιθυλένιο (PE), ο πολυεστέρας (PET), το πολυαμίδιο (PER), το πολυπροπυλένιο (PP) και το χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), το χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE) και το πολυστυρένιο (EPS).

Κύριες χρήσεις και λειτουργίες των γεωσυνθετικών υλικών

Τα πεδία των γεωσυνθετικών είναι η γεωτεχνική μηχανική, η πολιτική μηχανική, η μηχανική των υδάτων, η περιβαλλοντική μηχανική, η μηχανική των μεταφορών, η δημοτική μηχανική και η μηχανική των θαλάσσιων περιφράξεων.

Σε αυτούς τους τομείς, τα γεωσυνθετικά παίζουν κυρίως τους ρόλους της ενίσχυσης του εδάφους, της αντιδιαβρωτικής προστασίας, της αντιδιαβρωτικής προστασίας, της απομόνωσης και της ενίσχυσης.

Ενίσχυση της αντοχής του εδαφικού σώματος

Τα γεωσυνθετικά έχουν υψηλή εφελκυστική αντοχή και διατμητική αντοχή, τα οποία μπορούν να σχηματίσουν ένα ενισχυτικό στρώμα στο σώμα του εδάφους και να βελτιώσουν τη συνολική αντοχή και σταθερότητα του σώματος του εδάφους. Για παράδειγμα, στην οδοποιία, με την τοποθέτηση γεωσυνθετικών στο κάτω μέρος του οδοστρώματος, μπορεί να αντισταθεί αποτελεσματικά στη δράση του φορτίου των οχημάτων και να αποτρέψει την καθίζηση και την παραμόρφωση της επιφάνειας του δρόμου.

Βελτίωση των επιδόσεων εδαφομηχανικής

Τα γεωσυνθετικά έχουν εξαιρετικές ιδιότητες διήθησης και αποστράγγισης, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα αποστράγγισης και την αντίσταση του εδάφους στη διήθηση. Στο έργο χωμάτινου και βραχώδους φράγματος, με την τοποθέτηση γεωσυνθετικών στο εσωτερικό του σώματος του φράγματος, μπορεί να βελτιωθεί η αντίσταση του σώματος του φράγματος στη διήθηση, αποτρέποντας τη διήθηση νερού και την εκδήλωση εκρήξεων.

Βελτίωση της αντίστασης του εδάφους στην απόπλυση

Στην ποτάμια και παράκτια μηχανική, τα γεωσυνθετικά μπορούν να αντισταθούν αποτελεσματικά στη διάβρωση του νερού, να αποτρέψουν τη διάβρωση του εδάφους και την προσάμμωση των ιζημάτων και να προστατεύσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των τεχνικών κατασκευών.

Παίζοντας το ρόλο της απομόνωσης και της αντιδιαβρωτικής προστασίας

Στην υπόγεια μηχανική, εγκαθιστώντας γεωσυνθετικά στο έδαφος, μπορεί να απομονώσει τη ροή του νερού και τη μετανάστευση σωματιδίων μεταξύ διαφορετικών εδαφικών στρωμάτων και να αποτρέψει τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και την καθίζηση του εδάφους. Σε περιβαλλοντικά έργα όπως οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τα γεωσυνθετικά μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην πρόληψη της διάβρωσης και της διαρροής, προστατεύοντας την ασφάλεια και την υγεία του περιβάλλοντος.

Αύξηση της διαθεσιμότητας του εδάφους

Με την προσθήκη γεωσυνθετικών υλικών στο έδαφος, οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους μπορούν να μεταβληθούν και η γονιμότητα και η διαπερατότητα του εδάφους μπορούν να βελτιωθούν, παρέχοντας ευνοϊκές συνθήκες για τη γεωργική παραγωγή και την αποκατάσταση της βλάστησης.

Γεωπλέγματα

Τι είναι το γεωπλέγμα

Το γεωπλέγμα είναι ένας τύπος γεωσυνθετικού υλικού με μοναδικές ιδιότητες και αποτελεσματικότητα. Συνήθως χρησιμοποιείται ως ενισχυμένη δομή εδάφους του υλικού νευρώσεων ή σύνθετων υλικών, όπως το υλικό νευρώσεων.

Το γεωπλέγμα χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: πλαστικό γεωπλέγμα, χαλύβδινο γεωπλέγμα, γεωπλέγμα από ίνες γυαλιού και πολυεστερικό γεωπλέγμα από πολυεστέρα με στημόνι. Το πλέγμα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, πολυβινυλοχλωρίδιο και άλλα πολυμερή με θερμοπλαστικό ή χυτευμένο δισδιάστατο πλέγμα ή ένα ορισμένο ύψος τρισδιάστατης οθόνης πλέγματος, όταν χρησιμοποιείται ως πολιτική μηχανική, γνωστή ως γεωπλέγμα.

Ιδιότητες και δομή των γεωπλεγμάτων

Το γεωπλέγμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

1, υψηλή αντοχή, μικρή παραμόρφωση,
2, μικρό ερπυσμό,
3, αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής,
4, βολική και γρήγορη κατασκευή, σύντομος κύκλος, χαμηλό κόστος,

Η δομή του γεωπλέγματος περιλαμβάνει:

Μονοαξονικό

Το μονοαξονικό εφελκυστικό πλαστικό γεωπλέγμα έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μέτρο εφελκυσμού. Αυτό το είδος πλαστικού γεωπλέγματος κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ως κύριο υλικό που εξωθείται σε λεπτό φύλλο, διατρυπάται για να σχηματίσει ένα κανονικό πλέγμα και στη συνέχεια τεντώνεται κατά μήκος.

Διαξονικό

Τα διαξονικά γεωπλέγματα έχουν σημαντική εφελκυστική αντοχή τόσο στη διαμήκη όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση. Τα διαξονικά μονολιθικά γεωπλέγματα κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (PP) ή πολυαιθυλένιο (PE), πλαστικοποιούνται, εξωθούνται, διατρυπούνται και τεντώνονται κατά μήκος και κατά πλάτος.

Πολυαξονικό

Το πολυαξονικό γεωπλέγμα ξεχωρίζει για την αυξημένη σταθερότητα και αποδοτικότητά του, παρέχοντας μια πιο ορθολογική κατάσταση καταπόνησης. Όχι μόνο εξασφαλίζει τη σταθερότητα της θεμελίωσης, αλλά έχει επίσης τα πλεονεκτήματα της επαρκούς εφελκυστικής και διατμητικής αντοχής. Αυτό το στρώμα πλαστικού γεωπλέγματος έχει επίπεδη δομή πλέγματος που σχηματίζεται με πλαστική εξώθηση, διάτρηση και τετράπλευρη τάνυση.

Κύρια σενάρια εφαρμογής γεωπλέγματος

Ενίσχυση θεμελίων δρόμων και σιδηροδρόμων

Ο ρόλος του γεωπλέγματος για τα οδοστρώματα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων είναι η ενίσχυση για την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας και της ομαλότητας, καθώς και η ενίσχυση της σταθερότητας του εδαφικού σώματος του οδοστρώματος, η αύξηση της διάρκειας ζωής και η μείωση της συνήθους συντήρησης.

Το πολυμερές γεωπλέγμα μπορεί να προσθέσει έναν πολύ υψηλό βαθμό σταθερότητας στο οδόστρωμα και να βελτιώσει τη συνολική αντοχή του εδαφικού σώματος, η ενίσχυση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αντοχή του χαλικώδους εδάφους και την καταστροφική καταπόνηση και η καταστροφή του εδάφους έχει καθυστερημένο αποτέλεσμα. Στο ίδιο επίπεδο καταστροφικής τάσης, η αξονική και η πλευρική παραμόρφωση του ενισχυμένου δείγματος χαλικοειδούς εδάφους μειώνονται σημαντικά. Η ενισχυτική επίδραση του χαλικώδους εδάφους μειώνεται με την αύξηση της περιμετρικής πίεσης και η ενισχυτική επίδραση σχετίζεται επίσης με τον βαθμό αποσάθρωσης, τη μαλακότητα και τη σκληρότητα των σωματιδίων χαλικιού.

Σταθεροποίηση τοίχων και πρανών

Οι τοίχοι και τα πρανή υπόκεινται σε μεγάλη πίεση από το έδαφος και τα γεωπλέγματα μπορούν να κατανείμουν ομοιόμορφα την πίεση αυτή σε ολόκληρη τη δομή του τοίχου αντιστήριξης, αυξάνοντας έτσι τη συνολική σταθερότητα του τοίχου αντιστήριξης. Ταυτόχρονα, τα γεωπλέγματα μπορούν επίσης να αποτρέψουν την ολίσθηση και τη διάβρωση του εδάφους και να διατηρήσουν την ακεραιότητα του τοίχου αντιστήριξης.

Ο σεισμός είναι μια συνηθισμένη φυσική καταστροφή, η οποία αποτελεί μεγάλη απειλή για τη σταθερότητα των τοίχων και των πρανών. Το γεωπλέγμα έχει καλή ευελιξία και ολκιμότητα, η οποία μπορεί να απορροφήσει και να διασκορπίσει αποτελεσματικά την κρούση που προκαλείται από τον σεισμό, να μειώσει τη δόνηση του τοίχου αντιστήριξης και να βελτιώσει τη σεισμική του απόδοση.

Η υδατοδιαπερατότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την κατασκευή τοίχων και πρανών. Εάν η διαπερατότητα των τοίχων και των πρανών δεν είναι καλή, θα οδηγήσει στη συσσώρευση της πίεσης του νερού και θα αυξήσει την πίεση, επηρεάζοντας έτσι τη σταθερότητά τους. Τα γεωπλέγματα, από την άλλη πλευρά, έχουν καλή υδατοπερατότητα και μπορούν να αποστραγγίζουν αποτελεσματικά το νερό, μειώνοντας τις επιπτώσεις της πίεσης του νερού στους τοίχους αντιστήριξης.

Οι τοίχοι και τα πρανή πρέπει συχνά να αντέχουν την πίεση του εδάφους και την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε η ανθεκτικότητά τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Το γεωπλέγμα χαρακτηρίζεται από αντοχή στη διάβρωση και αντοχή στη γήρανση, η οποία μπορεί να παρατείνει αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής των τοίχων και των πρανών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γεωπλέγματα, διαβάστε αυτό το άρθρο "Ξετυλίγοντας το κουβάρι των γεωπλεγμάτων: Ολοκληρωμένος οδηγός 

Γεωυφάσματα

Τι είναι το γεωύφασμα

Το γεωύφασμα είναι ένα διαπερατό συνθετικό υλικό που κατασκευάζεται από συνθετικές ίνες (π.χ. ίνες πολυπροπυλενίου, πολυεστερικές ίνες, ίνες γυαλιού) με βελόνα ή ύφανση. Ως διαπερατό ύφασμα, μπορεί να διαχωρίζει, να φιλτράρει, να ενισχύει, να προστατεύει ή να αποστραγγίζει όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έδαφος. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται ευρέως στην πολιτική μηχανική και σε διάφορα κατασκευαστικά έργα με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων λειτουργιών σε γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Κύρια χαρακτηριστικά και τύποι γεωυφασμάτων

Ιδιότητες των γεωυφασμάτων

Υψηλή αντοχή: Διατηρεί άφθονη αντοχή και επιμήκυνση τόσο σε υγρές όσο και σε ξηρές συνθήκες, χάρη στη χρήση πλαστικών ινών.

Αντοχή στη διάβρωση: Παρουσιάζει μακροχρόνια αντοχή στη διάβρωση σε εδάφη και νερά με διαφορετικά επίπεδα pH.

Καλή υδατοπερατότητα: Η παρουσία κενών μεταξύ των ινών εξασφαλίζει εξαιρετική υδατοπερατότητα.

Καλές αντιμικροβιακές ιδιότητες: Μένει αβλαβής από μικροοργανισμούς και έντομα.

Βολική κατασκευή: Η ελαφριά και μαλακή φύση του το καθιστά εύκολο στη μεταφορά, την τοποθέτηση και την κατασκευή.

Εξαιρετικές ιδιότητες αντιγήρανσης: Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, συμπεριλαμβανομένων των αντι-υπεριώδους ακτινοβολίας, των αντι-οζονικών και αντι-οξειδωτικών ιδιοτήτων, εξασφαλίζοντας σταθερή χρήση σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

Φιλικό προς το περιβάλλον: μειώνοντας την εξάρτηση από τους φυσικούς πόρους.

Ελαφρύ: Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά πολιτικού μηχανικού, είναι ελαφρύτερο και διευκολύνει την ευκολότερη μεταφορά, εγκατάσταση και κατασκευή.

Καλή απομόνωση: Απομονώνει αποτελεσματικά το χώμα από την άμμο και το χώμα από το σκυρόδεμα, μεταξύ άλλων εφαρμογών.

Καλή διήθηση/αντίστροφη διήθηση: εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα της μηχανικής του νερού και του εδάφους.

Τύποι γεωυφασμάτων

Υφαντό γεωυφάσμα:

Το υφαντό γεωύφασμα κατασκευάζεται από νήματα που είναι περίπλοκα συνυφασμένα σε ένα κανονικό μοτίβο. Λόγω της ομοιόμορφης κατανομής του, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή και σταθερότητα διαστάσεων σε σύγκριση με το μη υφασμένο γεωυφάσμα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποτροπή της μετακίνησης του εδάφους, τον περιορισμό της υπόγειας αποστράγγισης και την ενίσχυση του ελέγχου της υφής, ενώ τα υφάσματα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για τη σταθεροποίηση σιδηροδρομικών γραμμών.

Μη υφασμένο ύφασμα γεωυφάσματος:

Το μη υφασμένο γεωύφασμα κατασκευάζεται από θερμικά συνδεδεμένες συνθετικές ίνες, προσφέροντας ελαφριά και εύκαμπτα χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούνται κυρίως για εφαρμογές διαχωρισμού και διήθησης, ενίσχυσης τοίχων αντιστήριξης, σταθεροποίησης εδάφους και ελέγχου της διάβρωσης, τα μη υφασμένα υφάσματα διαθέτουν διαπερατότητα, εξαιρετική αντοχή στη διάτρηση, μέτρια αντοχή σε εφελκυσμό και εντυπωσιακές ιδιότητες επιμήκυνσης.

Γεωυφάσματα πολυπροπυλενίου:

Το ύφασμα γεωυφάσματος από πολυπροπυλένιο είναι ένα μη υφασμένο ύφασμα που έχει σχεδιαστεί κυρίως για διαχωρισμό. Ενώ διαθέτουν διαπερατότητα και αποστραγγιστικές ικανότητες, δεν παρέχουν καμία ενίσχυση για τα έργα. Το ύφασμα γεωυφάσματος πολυπροπυλενίου αναφέρεται συνήθως με βάση τη διάρκεια ζωής του και χρησιμοποιείται συχνά ως φράγμα ζιζανίων.

Γεωυφασμάτινο ύφασμα:

Στον τομέα της κατασκευής υφασμάτων, η διαδικασία spunbond θεωρείται η ταχύτερη μέθοδος για την παραγωγή μη υφασμένων υφασμάτων. Σε αυτή τη διαδικασία, τα εξωθημένα νήματα περιστρέφονται σε φύλλα και συγκολλούνται μέσω θερμαινόμενων κυλίνδρων. Παρόμοια με τα γεωυφάσματα πολυπροπυλενίου, τα υφάσματα spunbond προσφέρουν δυνατότητες αποστράγγισης αλλά δεν διαθέτουν ενίσχυση. Υπολογιζόμενα κατά βάρος, χρησιμοποιούνται συνήθως ως φράγματα ζιζανίων ή υφάσματα αποστράγγισης.

Πλεκτό γεωυφασμάτινο ύφασμα:

Αυτά τα υφάσματα παρουσιάζουν εξαιρετική ευελιξία και υψηλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Παρά τη χαμηλότερη χρήση τους, η ζήτηση για "έλεγχο αποστράγγισης και διάβρωσης" αυξάνεται σταθερά. Τα πλεκτά γεωυφάσματα παράγονται με τεχνικές πλέξης, ενώ μερικές φορές για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται και η ύφανση.

Σύνθετο γεωυφασμάτινο ύφασμα:

Αυτά δημιουργούνται συνδυάζοντας δύο ή περισσότερα γεωυφάσματα για να σχηματίσουν ένα υλικό με μοναδικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, τα σύνθετα γεωυφάσματα μπορούν να συνδυάσουν μη υφασμένα γεωυφάσματα με υφασμένα γεωυφάσματα για να παράγουν ένα ανθεκτικό, ανθεκτικό και ιδιαίτερα διαπερατό υλικό.

Πολυεστερικό γεωύφασμα:

Το πολυεστερικό γεωυφάσμα κατασκευάζεται από κατσαρές κοντές ίνες πολυεστέρα, με λεπτότητα ινών 6-12 deniers και μήκος 54-64 χιλιοστά. Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει το άνοιγμα, το λανάρισμα, την ανάμειξη (πλέξη κοντών ινών), την τοποθέτηση ιστού (τυποποιημένος κόμπος και στερέωση) και τεχνικές διάτρησης με βελόνα με τη χρήση εξοπλισμού παραγωγής μη υφασμένων υφασμάτων για τη δημιουργία του υφάσματος.

Πολυεστερικό ύφασμα γεωυφάσματος:

Το γεωυφασμάτινο ύφασμα από πολυεστερικό νήμα κατασκευάζεται από πολυεστερικό γεωυφασμάτινο υλικό μέσω περιστροφής και διάτρησης με βελόνα. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και στο φως.

Γεωυφάσματα συνεχούς νήματος:

Αυτά τα γεωυφάσματα κατασκευάζονται από συνεχείς ίνες χωρίς την ανάγκη για μεμονωμένα νήματα ή μη συνεχείς ίνες. Τα γεωυφάσματα συνεχούς νήματος χρησιμοποιούνται για εφαρμογές όπου είναι απαραίτητη η υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και η διήθηση.

Βιοδιασπώμενα γεωυφάσματα:

Τα βιοδιασπώμενα γεωυφάσματα έχουν σχεδιαστεί για να διασπώνται με την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας προσωρινή υποστήριξη ενώ εγκαθίσταται η βλάστηση. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και συμβάλλουν στον έλεγχο της διάβρωσης έως ότου αναλάβει η φυσική βλάστηση. Όπως τα γεωυφάσματα από φυσικές ίνες.

Κύρια σενάρια εφαρμογών για γεωυφάσματα

Διαχωρισμός και διήθηση

Χρήση γεωυφάσματος για την απομόνωση δομικών υλικών (όπως χώμα και άμμος, χώμα και σκυρόδεμα κ.λπ.) με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες (μέγεθος σωματιδίων, κατανομή, συνοχή και πυκνότητα κ.λπ.). Έτσι ώστε δύο ή περισσότερα είδη υλικών να μην χάνονται, να μην αναμειγνύονται, να διατηρείται η συνολική δομή και λειτουργία του υλικού, έτσι ώστε να ενισχύεται η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου.

Όταν το νερό ρέει στο στρώμα του χονδρόκοκκου υλικού του εδάφους από το στρώμα του λεπτόκοκκου υλικού του εδάφους, το γεωύφασμα χρησιμοποιείται για την καλή διαπερατότητα του αέρα και τη διαπερατότητα του νερού για να κάνει το νερό να ρέει μέσα από αυτό, ενώ παράλληλα αναχαιτίζει αποτελεσματικά τα σωματίδια του εδάφους, τη λεπτή άμμο, τις μικρές πέτρες κ.λπ. για να διατηρηθεί η σταθερότητα του εδάφους και των υδάτινων έργων.

Έλεγχος αποστράγγισης και διαρροής

Το γεωύφασμα έχει καλές ιδιότητες αγωγιμότητας του νερού, μπορεί να σχηματίσει κανάλια αποστράγγισης στο εσωτερικό του εδαφικού σώματος και να αποστραγγίσει την περίσσεια υγρών και αερίων από τη δομή του εδάφους.

Η λειτουργία ελέγχου της διαρροής του γεωυφάσματος αναφέρεται κυρίως στην πρόληψη της διείσδυσης νερού ή επιβλαβών υγρών. Αυτό το είδος γεωυφάσματος αποτελείται κυρίως από μη υφασμένο ύφασμα και γεωμεμβράνη. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο διήθησης φραγμάτων, δεξαμενών και χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπως ο έλεγχος διήθησης κεκλιμένων τοίχων φραγμάτων, αναχώματα και έλεγχος διήθησης καναλιών.

Έλεγχος διάβρωσης

Τα γεωυφάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ροής του νερού και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους που προκαλείται από την εναλλαγή ξηρασίας και πλημμυρών στις όχθες ποταμών, στις κοίτες ποταμών και στις παραλίες.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα γεωυφάσματα μπορούν να αποτρέψουν την καθίζηση του εδάφους που προκαλείται από τις παραδοσιακές μεθόδους συμπίεσης.

Σε δρόμους, γέφυρες, σήραγγες, θεμέλια πύργων κ.λπ., τα γεωυφάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση ή την ενίσχυση του εδάφους, καθιστώντας το ισχυρότερο και σταθερότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γεωυφάσματα, διαβάστε αυτό το άρθρο "Απομυθοποιώντας τη δύναμη των γεωυφασμάτων

Διαφορά μεταξύ γεωπλέγματος και γεωυφάσματος

Τα γεωπλέγματα χρησιμοποιούνται κυρίως για ενίσχυση και σταθεροποίηση

Το γεωπλέγμα μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά τη σταθερότητα του εδάφους. Η προσθήκη γεωπλέγματος στο έδαφος μπορεί να σχηματίσει ένα ενισχυμένο εδαφικό φαινόμενο, κλειδώνοντας τα σωματίδια του εδάφους στο πλέγμα των πλεγμάτων, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τη διατμητική αντοχή και τη φέρουσα ικανότητα του εδάφους. Αυτό είναι σημαντικό για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, των κατολισθήσεων και της καθίζησης των θεμελίων.

Τα γεωυφάσματα χρησιμοποιούνται κυρίως για το διαχωρισμό, τη διήθηση και την αποστράγγιση

Ο μηχανισμός διαχωρισμού του γεωυφάσματος είναι: πρώτον, το γεωύφασμα τοποθετείται μεταξύ δύο διαφορετικών γεωτεχνικών υλικών, το οποίο παίζει το ρόλο της απομόνωσης μεταξύ των δύο υλικών και αποτρέπει τη νόθευση των υλικών μεταξύ διαφορετικών στρώσεων. Ο δεύτερος είναι η πρόληψη της ρύπανσης και της διάβρωσης μεταξύ των στρώσεων για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο κατασκευής τεχνικών έργων.

Ο μηχανισμός φιλτραρίσματος του γεωυφάσματος είναι: πρώτον, να διασφαλίζει ότι τα υγρά και τα αέρια δεν ανακόπτονται όταν απορρίπτονται ελεύθερα- δεύτερον, να διατηρεί αποτελεσματικά τα μικρά σωματίδια του εδάφους μέσω της ροής του νερού και να προστατεύει το έδαφος από ζημιές.

Το γεωύφασμα μπορεί να πραγματοποιήσει τη λειτουργία της αποστράγγισης στο έδαφος, παρόμοια με ένα κανάλι αποστράγγισης. Αποστραγγίζει το νερό προς όλες τις κατευθύνσεις του εδάφους και συλλέγει και μεταφέρει νερό ή άλλα υγρά σε γεωτεχνικά έργα.

Διαφορές στη δομή και το υλικό

Τα γεωπλέγματα έχουν δομή που μοιάζει με πλέγμα

Η δομή του πλέγματος του γεωπλέγματος περιλαμβάνει κυρίως μονοαξονικές, διαξονικές και πολυαξονικές δομές.

Το γεωύφασμα είναι μια συνεχής δομή ινών

Η συνεχής δομή ινών του γεωυφάσματος κατασκευάζεται κυρίως μέσω της διαδικασίας διάτρησης με βελόνα ή ύφανσης δύο τύπων γεωυφασμάτων.

Ένας τύπος είναι μη υφασμένο, επειδή το μη υφασμένο γεωύφασμα είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία παραγωγής με βελόνες, οπότε έχει τρισδιάστατη δομή πόρων, που συνήθως ονομάζεται ισοδύναμο μέγεθος πόρων.

Ο άλλος τύπος είναι το υφαντό γεωυφάσμα, το οποίο υφαίνεται σε ύφασμα με τη συνύφανση των νημάτων στημονιού και υφαδιού μεταξύ τους μέσω διαφορετικού εξοπλισμού και διαδικασιών ύφανσης.

Διαφορά στο περιβάλλον εφαρμογής

Τα γεωπλέγματα είναι κατάλληλα για έργα με απαιτήσεις υψηλής αντοχής

1. Οδικό έργο

Στο οδικό έργο, το γεωπλέγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του οδοστρώματος, τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας του οδοστρώματος και την αποτροπή της ρηγμάτωσης του οδοστρώματος. Στον αυτοκινητόδρομο, στους δρόμους της πόλης και σε άλλα έργα, η χρήση γεωπλέγματος για την ενίσχυση, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του οδοστρώματος και την ασφάλεια της οδήγησης.

2. Σιδηροδρομικό έργο

Στο σιδηροδρομικό έργο, το γεωπλέγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του σιδηροδρομικού οδοστρώματος και τη βελτίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας της σιδηροδρομικής γραμμής. Σε βαρέα σιδηροδρομικά, σιδηροδρομικά έργα υψηλής ταχύτητας και άλλα έργα, η χρήση γεωπλέγματος για ενίσχυση, μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τη διευθέτηση και την παραμόρφωση του οδοστρώματος και να βελτιώσει τη λειτουργική απόδοση και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών γραμμών.

3. Έργο συντήρησης νερού

Στη μηχανική των υδάτων, το γεωπλέγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των αναχωμάτων, την πρόληψη της διάβρωσης των όχθεων των ποταμών, την ενίσχυση των φραγμάτων ταμιευτήρων και ούτω καθεξής. Στον ποταμό
διακυβέρνησης, κατασκευής δεξαμενών και άλλων έργων, η χρήση γεωπλέγματος για ενίσχυση μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του έργου, να προστατεύσει τη ζωή των ανθρώπων και την ασφάλεια των περιουσιών.

4. Κατασκευαστική μηχανική

Στη μηχανική κατασκευών, το γεωπλέγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση θεμελίων, τη στεγανοποίηση υπογείων, τη σταθεροποίηση εδαφικών κλίσεων και ούτω καθεξής. Σε πολυώροφα κτίρια, υπόγεια και άλλα έργα, η χρήση γεωπλέγματος για την ενίσχυση μπορεί να βελτιώσει τη φέρουσα ικανότητα και τη σταθερότητα του θεμελίου για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κτιρίου.

Τα γεωπλέγματα είναι κατάλληλα για σκηνές που απαιτούν διαχωρισμό και διήθηση

1. Κατασκευή δρόμων

Κατά τη διαδικασία της οδοποιίας, η πέτρα χρησιμοποιείται συχνά ως υλικό οδοστρώματος. Με την τοποθέτηση γεωυφάσματος στο στρώμα πέτρας, μπορεί να παίξει το ρόλο του διαχωρισμού, του φιλτραρίσματος και της βελτίωσης για την παράταση της διάρκειας ζωής του δρόμου.

2. Έργο συντήρησης νερού

Σε έργα συντήρησης νερού, το γεωύφασμα μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αναχώματος για την προστασία της δομής του αναχώματος. Ταυτόχρονα, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο πέτρινο φράγμα για να ενισχύσει τη σταθερότητα του πέτρινου φράγματος και να αντισταθεί στην απόπλυση του νερού.

3. Μεταλλευτικό έργο

Στο έργο εξόρυξης, το γεωύφασμα μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ των πέτρινων σκαλοπατιών για να ενισχύσει τη φέρουσα ικανότητα των πέτρινων σκαλοπατιών και να αποτρέψει τη χαλάρωση της πέτρας.

Συνδυασμένη εφαρμογή

Κατά την κατασκευή δρόμων, το γεωπλέγμα και το γεωύφασμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό.

Για παράδειγμα, το γεωπλέγμα τοποθετείται στον πυθμένα του οδοστρώματος και το γεωύφασμα νημάτων τοποθετείται κάτω από την ασφαλτική επιφανειακή στρώση κατά την επισκευή του δρόμου.

Το γεωπλέγμα που τοποθετείται στο οδόστρωμα μπορεί να αυξήσει τη φέρουσα ικανότητα του δρόμου και να αποτρέψει την καθίζηση της μαλακής βάσης.

Το γεωύφασμα που τοποθετείται κάτω από την άσφαλτο μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία ρωγμών στο οδόστρωμα και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του δρόμου.

Περίληψη

Η κύρια διαφορά μεταξύ γεωπλεγμάτων και γεωυφασμάτων έγκειται κυρίως στις διαφορές στις λειτουργίες, τους τύπους, τις δομικές ιδιότητες κ.ο.κ. Παρόλο που ανήκουν στην ίδια κατηγορία γεωσυνθετικών, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά γεωτεχνικά προϊόντα.

Τέλος, παραθέτουμε παραδείγματα χρήσης αυτών των δύο προϊόντων σε συνδυασμό. Επομένως, όταν επιλέγετε υλικά, πρέπει να επιλέγετε ανάλογα με τις ανάγκες του έργου ή να συνδυάζετε τα πλεονεκτήματα διαφορετικών υλικών για συνδυασμένη χρήση.

Στο μέλλον, θα αναπτυχθούν περισσότεροι τύποι γεωσυνθετικών και η QIVOC διερευνά ενεργά την ανάπτυξη γεωσυνθετικών με καλύτερη ποιότητα και ευελιξία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Auchor:

Εικόνα του QIVOC
QIVOC

Ο πρώτος σας κατασκευαστής και προμηθευτής γεωσύνθετων υλικών.
Ξεκινήστε ένα ταξίδι μέσα από τα μάτια του QIVOC, του έμπειρου γεωτεχνικού μας αφηγητή. Με τεχνογνωσία που εκτείνεται σε γεωυφάσματα, γεωπλέγματα και άλλα, παρακολουθήστε τις ιστορίες για τη μεταμόρφωση των εδαφών και τους σιωπηλούς ήρωες κάτω από την επιφάνεια.

Τα προϊόντα μας

Πρόσφατα άρθρα & έργα

Εξατομικευμένη υποστήριξη

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το προϊόν;

Συμβουλευτείτε το QIVOC online

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 2 ωρών.