Adres:

Jinan, Shandong, Çin

Çalışma Saatleri:

Sabah 8:30 - Akşam 5:30 (Pzt-Cuma) 

Telefon numaram:
E-posta:

Geogrid ve Geotekstil Arasındaki Fark Nedir

Geosentetikler düşük fiyat, dayanıklılık, kolay ve basit kurulum ve kısa üretim döngüsü gibi avantajlara sahip olan geleneksel geomalzemelerin yerine mühendislik inşaatlarında kullanılmaktadır. Geosentetikler arasında geogrid ve geotekstil en yaygın sentetik malzemelerdir. Peki aralarındaki farkın ne olduğunu biliyor musunuz?

Bu makalede, QIVOC geogrid ve geotekstil arasındaki farkların neler olduğunu ayrıntılı olarak tanıtacaktır.

Geosentetiklere Genel Bakış

Geosentetikler nedir?

Geosentetikler, geoteknik ve inşaat mühendisliği inşaatlarında kullanılan sentetik malzemelerden yapılmış çeşitli ürünler için kullanılan toplu bir terimdir. Esas olarak geoteknik mühendisliğinde kullanıldıkları için, doğal malzemelerden ayırt etmek amacıyla "geo" kelimesiyle birlikte "geosentetikler" olarak adlandırılırlar. Bir inşaat mühendisliği malzemesi olarak, toprağı güçlendirmede veya korumada rol oynamak için toprağın içine, toprağın yüzeyine veya gövde arasındaki çeşitli topraklara yerleştirilen, çeşitli ürün türlerinden yapılmış, hammadde olarak sentetik bir polimerdir (plastikler, kimyasal lifler, sentetik kauçuk vb.).

Geosentetikler bir zamanlar "jeoteksti̇ller" ve "geomembranlar". Projenin ihtiyaçlarıyla birlikte bu tür malzemeler yeni çeşitlere sahip olmaya devam ediyor, örneğin geogrids, geonets ve geoteknik torbalar, geonet matlar, geobeltler, geomembranlar, kompozi̇t geomembranlar, bentonit su yalıtım örtüleri, kompozi̇t drenaj şebekesi̇vb. orijinal isim tüm ürünleri tam olarak kapsayamaz, bu nedenle sonraki zaman diliminde "jeotekstiller, jeomembranlar ve ilgili ürünler" olarak adlandırılırlar. Böyle bir isim teknik veya akademik bir terim olarak uygun değildir. Bu nedenle, 1994 yılında Singapur'da düzenlenen Beşinci Uluslararası Geosentetik Konferansı'nda bu tür malzemelerin adı resmi olarak "geosentetikler" (geosynthetics) olarak tanımlanmıştır.

Geosentetiklerin hammaddeleri polimerlerdir (polimer). Kömür, petrol, doğal gaz veya kireçtaşından elde edilen kimyasallardan yapılırlar ve daha sonra işlenerek liflere veya sentetik malzeme tabakalarına ve son olarak çeşitli ürünlere dönüştürülürler. Geosentetik üretiminde kullanılan ana polimerler polietilen (PE), polyester (PET), poliamid (PER), polipropilen (PP) ve polivinil klorür (PVC), klorlu polietilen (CPE) ve polistirendir (EPS).

Geosentetiklerin ana kullanım alanları ve işlevleri

Geosentetiklerin kullanım alanları geoteknik mühendisliği, inşaat mühendisliği, su koruma mühendisliği, çevre mühendisliği, ulaşım mühendisliği, belediye mühendisliği ve deniz çevresi mühendisliğidir.

Bu alanlarda, geosentetikler temel olarak toprak takviyesi, sızıntı önleme, korozyon önleme, izolasyon ve güçlendirme rollerini oynamaktadır.

Toprak gövdesinin gücünü artırın

Geosentetikler, toprak gövdesinde takviye edici bir tabaka oluşturabilen ve toprak gövdesinin genel mukavemetini ve stabilitesini artırabilen yüksek gerilme mukavemetine ve kesme mukavemetine sahiptir. Örneğin, yol mühendisliğinde, yol yatağının altına geosentetikler döşenerek, araç yükünün etkisine etkili bir şekilde direnebilir ve yol yüzeyinin çökmesini ve deformasyonunu önleyebilir.

Zemin mühendisliği performansının iyileştirilmesi

Geosentetikler, toprağın drenaj kapasitesini ve sızıntı direncini artırabilen mükemmel filtrasyon ve drenaj özelliklerine sahiptir. Toprak ve kaya baraj projesinde, baraj gövdesinin içine geosentetikler döşenerek, baraj gövdesinin sızıntı direnci artırılabilir, su sızıntısı ve patlamaların meydana gelmesi önlenebilir.

Toprak oyulma direncinin iyileştirilmesi

Nehir ve kıyı mühendisliğinde, geosentetikler suyun aşındırmasına etkili bir şekilde direnebilir, toprak erozyonunu ve çökeltilerin siltasyonunu önleyebilir ve mühendislik yapılarının stabilitesini ve güvenliğini koruyabilir.

İzolasyon ve korozyon önleyici rol oynamak

Yeraltı mühendisliğinde, toprağa geosentetiklerin yerleştirilmesi, farklı toprak katmanları arasındaki su akışını ve partikül göçünü izole edebilir ve yeraltı suyu kirliliğini ve toprak çökmesini önleyebilir. Düzenli depolama sahaları gibi çevresel projelerde, geosentetikler korozyon ve sızıntıyı önlemede rol oynayarak çevredeki ortamın güvenliğini ve sağlığını koruyabilir.

Toprak kullanılabilirliğini artırın

Toprağa geosentetikler eklenerek toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri değiştirilebilir ve toprağın verimliliği ve geçirgenliği artırılarak tarımsal üretim ve bitki örtüsünün restorasyonu için uygun koşullar sağlanabilir.

Geogrid

Geogrid Nedir

Geogrid, benzersiz özelliklere ve etkinliğe sahip bir geosentetik malzeme türüdür. Genellikle kaburga malzemesinin güçlendirilmiş toprak yapısı veya kaburga malzemesi gibi kompozit malzemeler olarak kullanılır.

Geogrid dört kategoriye ayrılır: plastik geogrid, çelik geogrid, cam elyaf geogrid ve polyester çözgü örme polyester geogrid. Izgara, geogrid olarak bilinen inşaat mühendisliği olarak kullanıldığında, termoplastik veya kalıplanmış iki boyutlu ızgara veya belirli bir yükseklikte üç boyutlu ızgara ekranı ile polipropilen, polivinil klorür ve diğer polimerlerden yapılır.

Geogridlerin özellikleri ve yapısı

Geogrid aşağıdaki özelliklere sahiptir

1, yüksek mukavemet, küçük deformasyon;
2, küçük sürünme;
3, korozyon direnci, uzun ömür;
4, rahat ve hızlı inşaat, kısa döngü, düşük maliyet;

Geogridin yapısı şunları içerir:

Tek Eksenli

Tek eksenli çekme plastik geogrid son derece yüksek çekme mukavemetine ve çekme modülüne sahiptir. Bu tür plastik geogrid, ince bir tabaka halinde ekstrüde edilmiş ana malzeme olarak yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılır, düzenli bir ızgara oluşturmak için delinir ve daha sonra uzunlamasına gerilir.

Çift Eksenli

Çift eksenli geogridler hem uzunlamasına hem de enine yönlerde önemli gerilme mukavemetine sahiptir. Çift eksenli monolitik geogrid ürünleri polipropilen (PP) veya polietilenden (PE) yapılır, plastikleştirilir, ekstrüde edilir, delinir ve uzunlamasına ve enlemesine gerilir.

Çok eksenli

Çok eksenli geogrid, daha rasyonel bir stres durumu sağlayarak gelişmiş stabilitesi ve verimliliği ile öne çıkmaktadır. Sadece temelin stabilitesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda yeterli çekme ve kesme mukavemeti avantajlarına da sahiptir. Bu plastik geogrid tabakası plastik ekstrüzyon, delme ve dört yönlü gerdirme ile oluşturulan düzlemsel bir ağ yapısına sahiptir.

Geogrid Ana Uygulama Senaryoları

Karayolu ve demiryolu temel güçlendirmesi

Karayolu ve demiryolu yol yatakları için geogridin rolü, taşıma kapasitesini ve düzgünlüğünü geri kazandırmak için güçlendirmenin yanı sıra yol yatağı toprak gövdesinin stabilitesini güçlendirmek, hizmet ömrünü artırmak ve rutin bakımı azaltmaktır.

Geogrid polimer, yol yatağına çok yüksek derecede stabilite katabilir ve toprak gövdesinin genel mukavemetini artırabilir, takviye, çakıl toprağının mukavemetini ve yıkıcı gerilmeyi önemli ölçüde artırabilir ve toprağın tahribatı gecikmeli bir etkiye sahiptir. Aynı yıkıcı stres seviyesinde, güçlendirilmiş çakıl toprak numunesinin eksenel gerinimi ve yanal gerinimi önemli ölçüde azalır. Çakıl toprağın takviye etkisi, çevre basıncının artmasıyla azalır ve takviye etkisi ayrıca ayrışma derecesi, çakıl parçacıklarının yumuşaklığı ve sertliği ile de ilgilidir.

Duvarların ve şevlerin stabilizasyonu

Duvarlar ve şevler topraktan gelen büyük bir basınca maruz kalmaktadır ve geogridler bu basıncı tüm istinat duvarı yapısına eşit olarak dağıtarak istinat duvarının genel stabilitesini arttırabilmektedir. Aynı zamanda, geogridler toprağın kaymasını ve erozyonunu da önleyebilmekte ve istinat duvarının bütünlüğünü koruyabilmektedir.

Deprem, duvarların ve yamaçların stabilitesi için büyük bir tehdit oluşturan yaygın bir doğal afettir. Geogrid, depremin neden olduğu etkiyi etkili bir şekilde emebilen ve dağıtabilen, istinat duvarının titreşimini azaltabilen ve sismik performansını artırabilen iyi bir esnekliğe ve sünekliğe sahiptir.

Su geçirgenliği, duvarların ve şevlerin inşasında önemli bir husustur. Duvarların ve şevlerin geçirgenliği iyi değilse, su basıncının birikmesine ve basıncın artmasına neden olacak ve böylece stabilitelerini etkileyecektir. Diğer yandan, geogridler iyi su geçirgenliğine sahiptir ve suyu etkili bir şekilde tahliye ederek su basıncının istinat duvarları üzerindeki etkisini azaltabilir.

Duvarlar ve şevler genellikle toprağın basıncına ve dış ortamın etkisine uzun süre dayanmak zorundadır, bu nedenle dayanıklılıkları önemli bir husustur. Geogrid, duvarların ve eğimlerin hizmet ömrünü etkili bir şekilde uzatabilen korozyon direnci ve yaşlanma direnci ile karakterize edilmektedir.

Geogridler hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun "Geogridlerin Dokusunu Çözmek: Kapsamlı Bir Kılavuz 

Geotekstil

Geotekstil Nedir

Bir jeotekstil, sentetik liflerden (örneğin, polipropilen lifler, polyester lifler, cam lifler) iğneleme veya dokuma yoluyla yapılan geçirgen bir sentetik malzemedir. Geçirgen bir tekstil olarak, toprakla birlikte kullanıldığında ayırabilir, filtreleyebilir, güçlendirebilir, koruyabilir veya tahliye edebilir. Bu nedenle, inşaat mühendisliğinde ve geoteknik ve çevresel uygulamalarda belirli işlevleri gerçekleştirmeyi amaçlayan çeşitli inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Geotekstillerin temel özellikleri ve türleri

Jeotekstillerin özellikleri

Yüksek Mukavemet: Plastik elyaf kullanımı sayesinde hem ıslak hem de kuru koşullarda yeterli mukavemeti ve uzamayı korur.

Korozyon Direnci: Farklı pH seviyelerine sahip topraklarda ve sularda korozyona karşı uzun süreli direnç gösterir.

İyi Su Geçirgenliği: Elyaflar arasındaki boşlukların varlığı mükemmel su geçirgenliği sağlar.

İyi Anti-Mikrobiyal Özellikler: Mikroorganizmalar ve böcekler tarafından zarar görmez.

Kullanışlı Yapı: Hafif ve yumuşak yapısı, taşınmasını, döşenmesini ve inşa edilmesini kolaylaştırır.

Mükemmel Yaşlanma Karşıtı Özellikler: Anti-ultraviyole, anti-ozon ve anti-oksidasyon özellikleri de dahil olmak üzere yaşlanmaya karşı olağanüstü direnç göstererek farklı iklim koşullarında istikrarlı kullanım sağlar.

Çevre Dostu: Öncelikle sentetik liflerden oluşur ve doğal kaynaklara olan bağımlılığı azaltır.

Hafiftir: Geleneksel inşaat mühendisliği malzemelerine kıyasla daha hafiftir ve daha kolay taşıma, kurulum ve inşaatı kolaylaştırır.

İyi İzolasyon: Diğer uygulamaların yanı sıra toprağı kumdan ve toprağı betondan etkili bir şekilde izole eder.

İyi Filtrasyon/Ters Filtrasyon: Toprak partiküllerini, ince kumları, küçük taşları vb. etkili bir şekilde tutarak su ve toprak mühendisliğinin stabilitesini sağlar.

Jeotekstil türleri

Dokuma Geotekstil Kumaş:

Dokuma jeotekstil, düzenli bir desende karmaşık bir şekilde iç içe geçmiş ipliklerden üretilmiştir. Düzgün dağılımı nedeniyle, dokuma olmayan jeotekstil kumaşa kıyasla olağanüstü mukavemet ve boyutsal stabilite sergiler. Öncelikle toprak hareketini önlemek, yeraltı drenajını kısıtlamak ve doku kontrolünü güçlendirmek için kullanılan bu kumaşlar, demiryolu raylarının stabilizasyonunda da kullanılmaktadır.

Dokumasız Geotekstil Kumaş:

Dokumasız jeotekstil, termal olarak bağlanmış sentetik elyaflardan üretilir, hafif ve esnek özellikler sunar. Öncelikle ayırma ve filtreleme uygulamaları, istinat duvarlarının güçlendirilmesi, toprak stabilizasyonu ve erozyon kontrolü için kullanılan dokumasız kumaşlar geçirgenlik, mükemmel delinme direnci, orta derecede gerilme mukavemeti ve etkileyici uzama özelliklerine sahiptir.

Polipropilen Geotekstil Kumaş:

Polipropilen jeotekstil kumaş, öncelikle ayırma için tasarlanmış dokuma olmayan bir kumaştır. Geçirgenlik ve drenaj özelliklerine sahip olsalar da, projeler için herhangi bir takviye sağlamazlar. Polipropilen jeotekstil kumaş genellikle kullanım ömrüne göre adlandırılır ve sıklıkla yabani ot bariyeri olarak kullanılır.

Spunbond Geotekstil Kumaş:

Kumaş üretimi alanında, spunbond işlemi dokunmamış kumaş üretmek için en hızlı yöntem olarak kabul edilir. Bu süreçte, ekstrüde edilmiş filamentler tabakalar halinde bükülür ve ısıtılmış silindirler aracılığıyla bağlanır. Polipropilen jeotekstil kumaşa benzer şekilde, spunbond kumaşlar drenaj özellikleri sunar ancak takviyeden yoksundur. Ağırlığa göre hesaplandığında, tipik olarak yabani ot bariyerleri veya drenaj kumaşları olarak kullanılırlar.

Örme Geotekstil Kumaş:

Bu tekstiller mükemmel esneklik ve yüksek maliyet etkinliği sergiler. Daha az kullanılmalarına rağmen, "drenaj ve erozyon kontrolü" için talep giderek artmaktadır. Örme jeotekstil kumaşlar örme teknikleri kullanılarak üretilir ve bazen imalatlarında dokuma da kullanılır.

Kompozit Geotekstil Kumaş:

Bunlar, benzersiz özelliklere sahip bir malzeme oluşturmak için iki veya daha fazla jeotekstil kumaşın birleştirilmesiyle oluşturulur. Örneğin, kompozit jeotekstil kumaşlar, sağlam, dayanıklı ve yüksek geçirgenliğe sahip bir malzeme üretmek için dokuma olmayan jeotekstil kumaş ile dokuma jeotekstil kumaşı birleştirebilir.

Polyester Geotekstil Kumaş:

Polyester geotekstil kumaş, elyaf inceliği 6-12 denye ve uzunluğu 54-64 milimetre olan kıvrılmış kısa polyester elyaflardan yapılır. Üretim süreci, kumaşı oluşturmak için dokuma olmayan kumaş üretim ekipmanı kullanılarak açma, taraklama, harmanlama (kısa elyafların birbirine geçmesi), ağ serme (standart düğümleme ve sabitleme) ve iğne delme tekniklerini içerir.

Polyester Filament Geotekstil Kumaş:

Polyester filament geotekstil kumaş, polyester geotekstil kumaş malzemeden eğirme ve iğne delme yoluyla yapılır. Mükemmel ısı direnci ve ışık direnci sergiler.

Sürekli Filament Geotekstiller:

Bu jeotekstiller, tek tek ipliklere veya kesikli elyaflara ihtiyaç duymadan sürekli elyaflardan yapılır. Sürekli filament geotekstiller, yüksek gerilme mukavemeti ve filtrasyonun gerekli olduğu uygulamalar için kullanılır.

Biyobozunur Geotekstiller:

Biyolojik olarak parçalanabilen geotekstiller zamanla parçalanacak şekilde tasarlanmıştır ve bitki örtüsü oluşurken geçici destek sağlar. Çevreye duyarlı alanlarda yaygın olarak kullanılan bu jeotekstiller, doğal bitki örtüsü devreye girene kadar erozyonu kontrol etmeye yardımcı olur. Doğal liflerden yapılmış jeotekstiller gibi.

Geotekstiller için ana uygulama senaryoları

Ayırma ve filtreleme

Farklı fiziksel özelliklere (parçacık boyutu, dağılımı, kıvamı ve yoğunluğu, vb.) sahip yapı malzemelerini (toprak ve kum, toprak ve beton, vb.) izole etmek için jeotekstil kullanın. Böylece iki veya daha fazla çeşit malzeme kaybolmaz, karışmaz, malzemenin genel yapısını ve işlevini korur, böylece bina taşıma kapasitesi güçlenir.

Su, ince malzeme toprak katmanından kaba malzeme toprak katmanına aktığında, jeotekstil, suyun akmasını sağlamak için iyi hava geçirgenliği ve su geçirgenliği için kullanılırken, toprağın ve su işlerinin stabilitesini korumak için toprak parçacıklarını, ince kumu, küçük taşları vb. etkili bir şekilde durdurur.

Drenaj ve sızıntı kontrolü

Geotekstil iyi su iletme özelliklerine sahiptir, toprak gövdesi içinde drenaj kanalları oluşturabilir ve fazla sıvı ve gazı toprak yapısından dışarı tahliye edebilir.

Geotekstilin sızıntı kontrol işlevi esas olarak su veya zararlı sıvıların sızmasının önlenmesini ifade eder. Bu tür jeotekstil esas olarak dokunmamış kumaş ve jeomembranlardan oluşur. Esas olarak barajların sızıntı kontrolü eğimli duvarları, banketler ve kanal sızıntı kontrolü gibi baraj rezervuarlarının ve depolama alanlarının sızıntı kontrolü için kullanılır.

Erozyon Kontrolü

Geotekstiller, su akışını kontrol etmek ve nehir kenarlarında, nehir yataklarında ve sahillerde dönüşümlü kuraklık ve sellerin neden olduğu arazi erozyonunu önlemek için kullanılabilir.
İnşaat sırasında geotekstiller, geleneksel sıkıştırma yöntemlerinin neden olduğu toprak oturmasını önleyebilir.

Yollarda, köprülerde, tünellerde, kule temellerinde vb. jeotekstiller toprağı güçlendirmek veya takviye etmek, daha güçlü ve daha sağlam hale getirmek için kullanılabilir.

Geotekstiller hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun "Geotekstil Kumaşların Gücünün Gizemini Çözmek

Geogrid ve geotekstil arasındaki fark

Geogridler esas olarak güçlendirme ve stabilizasyon için kullanılır

Geogrid toprağın stabilitesini etkili bir şekilde artırabilir. Toprağa geogrid eklenmesi güçlendirilmiş bir toprak etkisi oluşturabilir, toprak parçacıklarını ızgaraların ızgarasına kilitleyebilir, böylece toprağın kesme mukavemetini ve taşıma kapasitesini büyük ölçüde artırabilir. Bu, toprak erozyonunu, heyelanları ve temel çökmesini önlemek için önemlidir.

Geotekstiller esas olarak ayırma, filtrasyon ve drenaj için kullanılır

Geotekstilin ayırma mekanizması şöyledir: ilk olarak, geotekstil iki farklı geoteknik malzeme arasında düzenlenir, bu da iki malzeme arasında izolasyon rolü oynar ve farklı katmanlar arasındaki malzemelerin karışmasını önler. İkincisi, yüksek standartta bir mühendislik inşaatı sağlamak için katmanlar arasındaki kirliliği ve korozyonu önlemektir.

Geotekstilin filtreleme mekanizması: birincisi, sıvıların ve gazların serbestçe boşaltıldıklarında engellenmemesini sağlamak; ikincisi, küçük toprak parçacıklarını su akışı boyunca etkili bir şekilde tutmak ve toprağı hasardan korumaktır.

Geotekstil, bir drenaj kanalına benzer şekilde toprakta drenaj işlevini gerçekleştirebilir. Suyu toprağın her yönüne drene eder ve geoteknik çalışmalarda su veya diğer sıvıları toplar ve taşır.

Yapı ve malzeme farklılıkları

Geogridler ızgara benzeri bir yapıya sahiptir

Geogridin ağ yapısı temel olarak tek eksenli, çift eksenli ve çok eksenli yapıları içermektedir.

Geotekstil sürekli bir lif yapısıdır

Geotekstilin sürekli elyaf yapısı esas olarak iki tip geotekstilin iğne delme veya dokuma işlemi ile yapılır.

Bir tür nonwoven'dır, çünkü nonwoven jeotekstil tekrar tekrar iğnelenmiş bir üretim sürecidir, bu nedenle geleneksel olarak eşdeğer gözenek boyutu olarak adlandırılan üç boyutlu bir gözenek yapısına sahiptir.

Diğer tür ise, çözgü ve atkı ipliklerinin farklı dokuma ekipmanı ve süreçleri aracılığıyla birbirine dokunmasıyla kumaş haline getirilen dokuma jeotekstildir.

Uygulama ortamındaki farklılıklar

Geogridler yüksek mukavemet gereksinimleri olan projeler için uygundur

1. Yol projesi

Yol projesinde, geogrid yol yatağını güçlendirmek, yol yüzeyinin taşıma kapasitesini artırmak ve yol yüzeyinin çatlamasını önlemek için kullanılabilir. Otoyolda, şehir yollarında ve diğer projelerde, takviye için geogrid kullanımı, yol yüzeyinin hizmet ömrünü ve sürüş güvenliğini önemli ölçüde artırabilir.

2. Demiryolu projesi

Demiryolu projesinde, geogrid demiryolu yol yatağını güçlendirmek ve demiryolu hattının stabilitesini ve güvenliğini artırmak için kullanılabilir. Ağır demiryolu, yüksek hızlı demiryolu ve diğer projelerde, takviye için geogrid kullanımı, yol yatağının oturmasını ve deformasyonunu etkili bir şekilde önleyebilir ve demiryolu hatlarının operasyonel verimliliğini ve güvenliğini artırabilir.

3. Su koruma projesi

Su koruma mühendisliğinde, geogrid setleri güçlendirmek, nehir kıyısı erozyonunu önlemek, rezervuar barajlarını güçlendirmek vb. için kullanılabilir. Nehirde
yönetişim, rezervuar inşaatı ve diğer projeler, güçlendirme için geogrid kullanımı, insanların can ve mal güvenliğini korumak için projenin istikrarını ve güvenliğini artırabilir.

4. İnşaat mühendisliği

İnşaat mühendisliğinde, geogrid temel takviyesi, bodrum su yalıtımı, toprak eğimi stabilizasyonu ve benzeri için kullanılabilir. Yüksek binalarda, bodrumlarda ve diğer projelerde, güçlendirme için geogrid kullanımı binanın güvenliğini ve stabilitesini sağlamak için temelin taşıma kapasitesini ve stabilitesini artırabilir.

Geogridler ayırma ve filtreleme gerektiren sahneler için uygundur

1. Yol yapımı

Yol yapımı sürecinde, taş genellikle yol kaplama malzemesi olarak kullanılır. Taş katmanına geotekstil döşenerek, yolun hizmet ömrünü uzatmak için ayırma, filtreleme ve iyileştirme rolü oynayabilir.

2. Su koruma projesi

Su koruma projelerinde, dolgu yapısını korumak için dolgunun iç kısmına jeotekstil döşenebilir. Aynı zamanda, taş barajın stabilitesini artırmak ve su aşındırmasına direnmek için taş barajın üzerine de döşenebilir.

3. Madencilik projesi

Madencilik projesinde, taş basamakların taşıma kapasitesini güçlendirmek ve taşın gevşemesini önlemek için taş basamaklar arasına jeotekstil döşenebilir.

Kombine uygulama

Yol inşa ederken, geogrid ve geotekstil birlikte kullanılabilir.

Örneğin, yol yatağının altına geogrid döşenir ve yol onarılırken asfalt yüzey tabakasının altına filament geotekstil döşenir.

Yol yatağına döşenen geogrid, yolun taşıma kapasitesini artırabilir ve yumuşak taban çökmesini önleyebilir.

Asfalt altına serilen geotekstil, yol yüzeyinin çatlamasını önleyebilir ve yol ömrünü uzatabilir.

Özet

Geogridler ve geotekstiller arasındaki temel fark, esas olarak gerçekleştirilen işlevler, tipler, yapısal özellikler ve benzeri farklılıklarda yatmaktadır. Aynı geosentetik kategorisine ait olmalarına rağmen, tamamen farklı iki geoteknik üründür.

Son olarak, bu iki ürünün birlikte kullanımına ilişkin örnekler verdik. Dolayısıyla malzeme seçerken projenin ihtiyaçlarına göre seçim yapmanız ya da farklı malzemelerin avantajlarını kombine kullanım için birleştirmeniz gerekiyor.

Gelecekte, daha fazla geosentetik türü geliştirilecek ve QIVOC aktif olarak daha iyi kalite ve çok yönlülüğe sahip geosentetiklerin geliştirilmesini araştırıyor.

Bu yazıyı paylaş:

Auchor:

QIVOC'nin resmi
QIVOC

Premier Geokompozit Üreticiniz ve Tedarikçiniz.
Deneyimli geoteknik hikaye anlatıcımız QIVOC'un gözünden bir yolculuğa çıkın. Geotekstiller, geogridler ve daha fazlasını kapsayan uzmanlığımızla, dönüşen arazilerin ve yüzeyin altındaki sessiz kahramanların hikayelerine tanık olun.

Ürünlerimiz

Güncel Makaleler & Projeler

Kişiselleştirilmiş Destek

Bir ürün sorunuz mu var?

QIVOC ile Çevrimiçi Danışın

Herhangi bir sorunuz varsa veya ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen formu doldurun. Sizinle 2 saat içinde iletişime geçeceğiz.