Adres:

Jinan, Shandong, Çin

Çalışma Saatleri:

Sabah 8:30 - Akşam 5:30 (Pzt-Cuma) 

Telefon numaram:
E-posta:

Geogridlerin Dokusunu Çözmek: Kapsamlı Bir Kılavuz

İnşaat mühendisliği ve toprak stabilizasyonu alanında çok az malzeme geogridler kadar önem taşımaktadır. Toprak yapılarının güçlendirilmesinden yük taşıma kapasitelerinin artırılmasına kadar sayısız fayda sunmaktadır. Bu kapsamlı kılavuzda, geogridlerin çok yönlü dünyasına girerek tanımlarını, sınıflandırmalarını, uygulamalarını, kurulum tekniklerini ve satın alma hususlarını araştırıyoruz.

Şimdi, geogridlerin dokusunu çözelim ve toprak stabilizasyonundaki vazgeçilmez rollerini ortaya çıkaralım.

İçindekiler

Geogrid nedir?

Geogrid veya geogrid kumaşpolimer malzemelerden yapılmış belirli bir yüksekliğe sahip iki boyutlu bir ızgara veya üç boyutlu bir ızgara ekrandır. Yüksek mukavemetli, düşük uzamalı polimerler, fiberglas, çelik, polipropilen, polivinil klorür ve diğer polimerler gibi malzemelerden yapılır. Yüksek darbe dayanımı, korozyon direnci ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. İnşaat mühendisliği ve arazi ıslahında kullanılır. Geogridin temel amacı toprak erozyonunu önlemek, toprağın mekanik özelliklerini iyileştirmek, toprağın gerilme mukavemetini ve kesme mukavemetini arttırmak, toprağın iç sürtünmesini arttırmak ve daha büyük yüklere dayanabilmesi için toprağın stabilitesini ve yük taşıma kapasitesini arttırmaktır.

İnşaat alanında geogrid, coğrafi ızgara malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bir balık ağına benzer, ancak hem yatay hem de dikey çizgilerde bir balık ağından daha yüksek mukavemet, sertlik ve dayanıklılığa sahiptir. Bu nedenle, geogridlerin çok uzun bir ömrü vardır. Çok pratik ve dayanıklı bir malzeme olan geogridler, kullanım ortamına ve üretim malzemelerine bağlı olarak birkaç on yıldan 120 yıla kadar hizmet ömrüne sahip olabilir.

Geogridler Ne İçin Kullanılır?

Geogridler yol yapımı ve inşaat mühendisliği alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada bu iki alandaki detaylı uygulamalarını listeleyeceğiz.

1. Su Koruma İnşaatı

Su koruma projelerinde, geogridler nehir yataklarını güçlendirmek, toprak erozyonunu önlemek, barajları ve rezervuarları korumak ve su ortamlarını yönetmek için kullanılabilir. Taşkın kontrolünü ve su kaynağı kullanım verimliliğini etkili bir şekilde iyileştirir.

2. Çevre Mühendisliği

Kentsel çevre yönetimi ve inşaatında, geogridler yol yeniden inşası, su sistemi iyileştirmesi, park yeşillendirmesi, arazi dolgusu vb. için kullanılabilir.

3. Maden Mühendisliği

Maden mühendisliğinde, geogridler maden sahasındaki toprağın stabilitesini güçlendirmek ve kontrol etmek, toprak deformasyonunu ve etkisini azaltmak ve madencilik verimliliğini artırmak için kullanılabilir.

4. Şev Koruma Projesi

Geogridler ayrıca şev koruması için de kullanılabilir. İyi esnekliği ve su geçirgenliği nedeniyle, büyük miktarda su akışının etkisine etkili bir şekilde dayanabilir, su akışını dağıtabilir ve yönlendirebilir ve su akış alanını, kalma süresini ve difüzyon mesafesini artırabilir, böylece toprak kaybını önleyebilir ve eğimin stabilitesini koruyabilir.

5. Yol Yatağı Projesi

Geogridler yol yatağının yük taşıma kapasitesini ve stabilitesini etkili bir şekilde geliştirebilir ve yol yatağının oturmasını ve çatlamasını önleyebilir.

6. Bent Mühendisliği

Geogridler toprağın bütünlüğünü ve stabilitesini artırabilir ve barajın taşkın kontrol kapasitesini geliştirebilir.

7. Tünel Mühendisliği

Geogrid, tünelin geçirimsizliğini ve yapısal stabilitesini geliştirebilir ve tünelin dayanıklılığını artırabilir.

8. Köprü Mühendisliği

Geogridler köprü dayanaklarının ve ayaklarının stabilitesini arttırarak köprülerin güvenliğini ve hizmet ömrünü iyileştirebilir.

9. Otoyol Mühendisliği

Geogridler kaplama yapısını güçlendirebilir, kaplamanın yük taşıma kapasitesini ve stabilitesini artırabilir ve kaplamanın hizmet ömrünü uzatabilir.

10. Demiryolu Mühendisliği

Geogridler demiryolu alt zeminini ve ray yapılarını güçlendirebilir ve demiryolu güvenliğini ve stabilitesini artırabilir.

11. İnşaat Projeleri

Geogridler temelleri ve bodrumları güçlendirebilir, binaların yük taşıma kapasitesini ve stabilitesini artırabilir.

12. Diğer Fonksiyonlar

Yukarıdaki işlevlere ek olarak, geogridler belediye tesisleri ve ekolojik mühendislik gibi diğer alanlarda da kullanılabilmekte ve önemli bir destekleyici ve yardımcı rol oynamaktadır.

Neden Geogrid Kullanılmalı?

Ucuzdur, toprak yapısını güçlendirir ve toprağın taşıma kapasitesini artırır. Bu avantajlar geogridleri geoteknik mühendisliği alanında olmazsa olmaz bir malzeme haline getirmektedir. Ayrıca, diğer birçok benzersiz avantaj ve özelliğe sahiptir. Bu yüzden geogridler bu kadar uygun maliyetli bir malzemedir.

1. Toprağı Güçlendirin ve Sağlamlaştırın

Yolların, demiryollarının, havaalanlarının, rıhtımların vb. yapımında, yol yatağı katmanının karmaşık toprak yapısı nedeniyle, yolların yük taşıma kapasitesi düşüktür. Geogridin özel yapısı yol yatağı katmanındaki toprağı etkili bir şekilde güçlendirebilir ve sağlamlaştırabilir. Makul tasarım ve inşaat ile, geogridler yolun yük taşıma kapasitesini artırabilir ve yolun hizmet ömrünü uzatabilir.

2. Toprak Erozyonu, Kayma ve Aşınmanın Önlenmesi

Otoyol, su koruma, kıyı koruma ve diğer projelerde toprak erozyonu, kayma ve oyulma problemleri sıklıkla meydana gelmektedir. Geogridler toprak erozyonunu önlemede de çok etkilidir. Su ve toprak kaybı ve eğim erozyonu açısından, geogridler su akışının akış hızını ve dağılımını etkili bir şekilde kontrol edebilmektedir. Aynı zamanda, gözenek yapısı sayesinde, su akışı yeraltı suyu katmanına nüfuz edebilir, böylece toprak nemini koruma etkisi elde edilir.

3. Yeraltı Yapılarını Güçlendirin

Geogridler yeraltı projelerinde güçlendirme ve inşaat için de kullanılabilmektedir. Tünel kazısı, metro inşaatı, kömür madenciliği ve diğer projelerde, zayıf toprak ve yüksek yeraltı suyu seviyeleri nedeniyle, zemin çökmesine ve yeraltı suyu akışına neden olmak kolaydır. Geogridlerin kullanımı toprağın stabilitesini artırabilir ve zemin çökmesini ve yeraltı suyu akışını önleyebilir, böylece projenin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir.

4. Çevreyi Koruyun

Ekolojik çevre inşası ve ekolojik restorasyon alanlarında, geogridler koruyucu orman kuşakları, yamaç koruma yeşillendirmesi ve ekolojik çevre restorasyon projeleri inşa etmek için kullanılabilir. Geogridlerin kullanımı toprak erozyonunu ve çevresel hasarı etkili bir şekilde önleyebilir, ekolojik çevreyi koruyabilir ve insan yerleşimi için daha iyi bir ortam sağlayabilir.

5. Toprağı Güçlendirin

Geogridler genellikle toprağı güçlendirmek ve toprağın mekanik özelliklerini iyileştirmek için kullanılır. Esas olarak toprakta kirişlere ve plakalara benzer bir uzamsal yapı oluşturmakta, toprağın yapısını ve mukavemetini etkin bir şekilde iyileştirmekte ve böylece temelin taşıma kapasitesini arttırmaktadır. Dikey yük, yatay yük veya dinamik yük altında, toprak deformasyonuna etkili bir şekilde direnebilir ve topraktaki kaymayı, oturmayı ve çökmeyi sınırlayabilir.

6. Filtre Su Kalitesi

Geogridler kanalizasyon arıtma ve su kaynaklarının korunması için de kullanılabilmektedir. Gözenek yapısı, büyük partiküllerin ve asılı maddelerin alttaki toprak katmanına veya su kaynağına girmesini önleyerek su kalitesini filtreleme etkisi sağlayabilir. Aynı zamanda, geogridler nehir yatağının korunması ve diğer hususlarda da iyi uygulamalara sahiptir.

7. Şev Stabilitesi

Şev stabilizasyonu geogridlerin bir diğer önemli uygulama alanıdır. Geogridlerin doğru kullanımı sayesinde, yamaçların stabilitesini koruyabilir, yamaç erozyonunu, toprak kaymalarını ve diğer felaketleri önleyebilir ve yönetebilir ve ekolojik restorasyon, arazi koruma ve biyolojik koruma hedeflerine ulaşabiliriz.

8. Rüzgar ve Dalga Erozyonuna Dayanıklı

Geogridler rüzgar ve dalga erozyonuna karşı koymak için de kullanılabilmektedir. Kıyı şeridi korumasında, eğim koruma yapısı olarak geogrid kullanarak, dalga ve fırtına dalgası erozyonunu etkili bir şekilde önleyebilir ve kıyı şeridi stabilitesi ve koruması sağlayabilir.

Geogrid Gerekli mi?

İnşaat mühendisliği alanında geogridler zorunlu bir malzeme değildir. Çelik hasır, geoteknik çivi duvar, geoteknik ızgara vb. gibi birçok alternatifi vardır. Ancak en uygun maliyetli geoteknik malzemelerden biridir. Aşağıdaki benzersiz avantajları içerir.

1. Proje İnşaatının İstikrarını Artırmak

Geogridler mühendislik inşaatında stabiliteyi önemli ölçüde artırabilir. Geogridlerin döşenmesiyle, toprak erozyonu ve kaymayı önlemek için toprak, kum çakıl ve diğer malzemelerin bütünlüğü ve stabilitesi etkili bir şekilde artırılabilir, böylece proje inşaatının güvenilirliği artırılabilir. Özellikle karmaşık jeolojik koşullara sahip alanlarda, geogridlerin kullanımı projenin stabilitesini ve güvenliğini önemli ölçüde artırabilir.

2. İnşaat Süresini Kısaltın ve Maliyetlerden Tasarruf Edin

Geogridlerin uygulanması ayrıca inşaat süresini etkili bir şekilde azaltabilir ve maliyetlerden tasarruf sağlayabilir. Geogridler güçlü gerilme mukavemetine ve dayanıklılığa sahip olduğundan, projenin hizmet ömrünü uzatabilir, böylece onarım ve yeniden yapılandırma sayısını azaltabilir ve proje bakım maliyetlerini düşürebilir. Aynı zamanda, geogridlerin kullanımı inşaat sürecini basitleştirebilir, inşaat verimliliğini artırabilir ve inşaat süresini daha da kısaltabilir.

3. Proje İnşaat Kalitesinin İyileştirilmesi

Geogridlerin uygulanması mühendislik inşaatının kalitesini de artırabilir. Toprağın, kum çakılın ve diğer malzemelerin yapısal özelliklerini geliştirerek, geogridler projenin yük taşıma kapasitesini ve dayanıklılığını etkili bir şekilde artırabilir ve projenin deformasyonu, çatlaması ve hasarı gibi sorunları azaltabilir, böylece projenin inşaat kalitesini ve hizmet ömrünü artırabilir.

Geogrid Çeşitleri Nelerdir?

Geogridler üretim malzemelerine göre plastik, fiber, polyester, çelik-plastik ve diğer tiplere ayrılır. Ayrıca şekillerine göre tek yönlü ve iki yönlü ızgaralar olarak da ayrılabilir. İşte her bir tip için detaylı bir giriş.

Plastik Geogrid

Plastik geogrid, üretim sırasında germe yönüne bağlı olarak tek yönlü veya çift yönlü olabilen kare veya dikdörtgen bir polimer ağ oluşturmak için gerilir. Ekstrüde polimer levhalarda (hammaddeler çoğunlukla polipropilen veya yoğunluk polietilendir) delikler açar ve daha sonra ısıtma koşulları altında yönlü germe gerçekleştirir. Tek yönlü germe ızgarası, plakanın sadece uzunluk yönü boyunca gerilmesiyle yapılır; iki yönlü germe ızgarası, tek yönlü gerilmiş ızgaranın uzunluğuna dik yönde gerilmeye devam edilmesiyle yapılır.

Plastik geogridin polimer molekülleri imalat sürecinde ısıtma ve uzama işlemi sırasında yeniden düzenleneceğinden, moleküler zincirler arasındaki bağ kuvveti mukavemetini arttırma amacına ulaşmak için güçlendirilecektir. Uzaması orijinal plakanın sadece 10 ila 15 katıdır. Geogride karbon siyahı gibi malzemeler eklenirse, daha iyi asit, alkali ve izokronik özelliklere sahip olabilir.

Plastik geogridin rolü

 1. Yol yatağının veya temelin yük taşıma kapasitesini artırın ve yol yatağının veya temelin kullanım süresini uzatın.
 2. Kaldırımın veya zeminin çökmesini veya çatlamasını önleyin ve zemini güzel ve düzenli tutun.
 3. Kullanışlı yapı, zamandan ve emekten tasarruf sağlar, süreyi kısaltır ve bakım maliyetlerini azaltır.
 4. Yastık kalınlığını azaltın ve maliyetten tasarruf edin.
 5. Sismik kuvvetin iletimini etkili bir şekilde engelleyebilir ve dolgunun sismik sertliğini, gücünü ve stabilitesini güçlendirmede önemli bir etkiye sahiptir.

Tek yönlü plastik geogrid

Tek eksenli gerilmiş geogrid, ana hammadde olarak moleküler polimerler kullanan ve bazı katkı maddeleri ekleyen bir geogrid türüdür. Tek eksenli gerdirmeden sonra, başlangıçta dağınık olan zincir molekülleri yeniden yönlendirilir ve doğrusal bir duruma getirilir. İnce bir plaka halinde ekstrüde edilen, düzenli bir ağ şeklinde delinen ve daha sonra uzunlamasına gerilen yüksek kaliteli bir geoteknik malzemedir.

Tek yönlü plastik geogridin rolü

 1. Dağınık yükü etkili bir şekilde dağıtabilen, yol yatağının stabilitesini ve taşıma kapasitesini artırabilen ve hizmet ömrünü uzatabilen yol yatağını güçlendirin. Daha büyük alternatif yüklere dayanabilir.
 2. Yol yatağı malzemesinin kaybından kaynaklanan yol yatağı deformasyonunu ve çatlamasını önleyin. İstinat duvarının arkasındaki dolgunun kendini destekleme kapasitesini artırın, istinat duvarının toprak basıncını azaltın, maliyetlerden tasarruf edin, hizmet ömrünü uzatın ve bakım maliyetlerini azaltın.
 3. Şev bakımı için püskürtme beton inşaat yöntemi ile birleştirildiğinde, sadece 30%-50% yatırım tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda inşaat süresini iki kattan fazla kısaltır.
 4. Otoyolun yol yatağına ve yüzey katmanına geogridlerin eklenmesi sapmayı azaltabilir, tekerlek izini azaltabilir, çatlakların görünümünü 3-9 kat geciktirebilir ve yapısal katmanın kalınlığını 36%'ye kadar azaltabilir. Her türlü toprağa uygulanabilir, başka yerlerden malzeme temin etmeye gerek yoktur, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

Barajlar, tüneller, rıhtımlar, otoyollar, demiryolları, inşaat ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

İki yönlü plastik geogrid

Çift eksenli olarak gerilmiş plastik geogrid ekstrüzyon, plaka şekillendirme ve delme işlemleri ile moleküler polimerden yapılır ve daha sonra uzunlamasına ve enlemesine gerilir. Malzeme hem uzunlamasına hem de enlemesine yüksek gerilme mukavemetine sahiptir. Bu yapı aynı zamanda toprakta daha fazla kuvvet taşıma ve yayılma için ideal bir kilitleme sistemi sağlayabilir ve geniş alanlı yük taşıyan temel takviyesi için uygundur.

İki yönlü plastik geogrid fonksiyonu

 1. Yol (temel) temelinin taşıma kapasitesini artırın ve yol (temel) temelinin hizmet ömrünü uzatın.
 2. Yol (zemin) yüzeyinin çökmesini veya çatlamasını önleyin ve zemini güzel ve düzenli tutun.
 3. Uygun inşaat, zamandan ve emekten tasarruf sağlar, inşaat süresini kısaltır ve bakım maliyetlerini azaltır.
 4. Menfezdeki çatlakları önleyin.
 5. Toprak erozyonunu önlemek için toprak eğimlerini güçlendirin.
 6. Yastık katmanının kalınlığını azaltın ve maliyetlerden tasarruf edin.
 7. Yamaç çim ekim ağının istikrarlı yeşillendirme ortamını destekleyin.
 8. Metal ağın yerini alabilir ve kömür madenlerinde sahte çatı ağları için kullanılabilir.

Fiberglas geogrid

Fiberglas geogrid, belirli bir dokuma işlemi kullanılarak cam elyaftan yapılmış bir örgü yapı malzemesidir. Cam elyafı korumak ve genel performansını artırmak için özel bir kaplama işleminden geçirilmiş bir geokompozit malzemedir. Cam elyaf esas olarak silikon oksitten oluşur ve inorganik bir malzemedir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri son derece kararlıdır ve yüksek mukavemet, yüksek modül, yüksek aşınma direnci ve mükemmel soğuk direnci, uzun süreli sürünme ve termal stabiliteye sahiptir. iyi. Yüzey özel modifiye asfalt ile kaplandığından, geogridin aşınma direncini ve kesme kapasitesini büyük ölçüde artıran çift kompozit özelliklere sahiptir.

Fiberglas geogrid işlevi

 1. Yüksek mukavemete, küçük sünmeye sahiptir, çeşitli çevresel topraklara uyum sağlar ve yüksek dereceli otoyollarda uzun istinat duvarlarının kullanımını tam olarak karşılayabilir.
 2. Güçlendirilmiş yatak yüzeyinin birbirine kenetlenme ve kenetlenme etkisini etkili bir şekilde iyileştirebilir, temelin taşıma kapasitesini büyük ölçüde artırabilir, toprağın yanal yer değiştirmesini etkili bir şekilde sınırlayabilir ve temelin stabilitesini artırabilir.
 3. Geleneksel ızgaralarla karşılaştırıldığında, yüksek mukavemet, güçlü yük taşıma kapasitesi, korozyon direnci, yaşlanma karşıtı, büyük sürtünme katsayısı, düzgün delikler, uygun yapı ve uzun hizmet ömrü özelliklerine sahiptir.
 4. Derin deniz operasyonları ve kıyı takviyesi için daha uygun olan bu ürün, deniz suyunun uzun süreli erozyonu nedeniyle diğer malzemelerden yapılan gabyonların neden olduğu düşük mukavemet, zayıf korozyon direnci ve kısa hizmet ömrü gibi teknik sorunları temelden çözer.
 5. İnşaat sürecinde makineler tarafından ezilmenin ve hasar görmenin neden olduğu inşaat hasarlarını etkili bir şekilde önleyebilir.

Çözgülü örme polyester geogrid

Yüksek mukavemetli polyester filament çözgülü örme geogrid, polyester elyaf geogrid, polyester çözgülü örme geogrid olarak da bilinen çözgülü örme polyester geogrid, endüstriyel yüksek mukavemetli, yüksek modüllü, düşük büzülmeli bükülmüş polyester filamentlerden yapılmıştır. Bu tür geogrid, ızgara kumaşları yönlü olarak örmek için yüksek performanslı çözgü örme ekipmanı kullanır ve kesişme noktaları güçlü bir bağlanma noktası oluşturmak için yüksek mukavemetli fiber filamentlerle paketlenir. Daha sonra düz bir örgü malzemesi oluşturmak için polivinil klorür (PVC) veya stiren-bütadien lateks ve diğer katkı maddeleri ile kaplanır. Bu, mukavemetini, kesme kuvvetini ve çeşitli göstergelerini artırarak mekanik özelliklerine tam anlamıyla işlerlik kazandırır.

Çözgü örme polyester geogrid fonksiyonları:

 1. Çekme mukavemetine, küçük uzama kuvvetine, yüksek yırtılma direnci mukavemetine ve uzunlamasına ve enine mukavemette küçük farka sahiptir;
 2. Ultraviyole yaşlanmaya, aşınma direncine, korozyon direncine, hafifliğe, toprak veya çakıl ile güçlü kenetlenme kabiliyetine dayanıklıdır ve toprağın kayma direncini artırmada ve toprağın bütünlüğünü ve yük kapasitesini güçlendirmede ve iyileştirmede önemli bir rol oynar.

Maden Geogridi

Madencilik geogridi kömür madenlerinde kullanılan plastik bir koruyucu ağdır. Ana hammadde olarak polipropilenden yapılmıştır. Alev geciktirici ve elektrostatik teknoloji ile işlendikten sonra, iki yönlü germe yöntemiyle oluşturulan genel bir yapıya sahip "çift" plastik bir ağdır.

Madencilik geogridleri, kömür madeni çalışmalarında yeraltı kömür madenleri için çift eksenli olarak gerilmiş plastik ağın sahte çatıları veya kısaca sahte çatı ağları olarak da adlandırılır. Madencilik geogridleri, kömür madenlerinde yeraltı madenciliği çalışma yüzeyleri için sahte çatı desteği ve tünel koruması için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Çeşitli moleküler polimerler kullanır ve diğer modifiye ediciler ekler ve ısıtma, ekstrüzyon, kalıplama, delme, germe, şekillendirme, sarma ve diğer işlemlerle üretilir. Metal tekstil örgü ve plastik dokuma örgü ile karşılaştırıldığında, madencilik geogridi hafif, yüksek mukavemetli, izotropik, statik içermeyen ve alev geciktirici avantajlara sahiptir. Bu nedenle, yeraltı kömür madeni destek mühendisliği ve inşaat mühendisliği için yeni bir örgü ızgara malzemesi türüdür.

Maden Geogrid fonksiyonları:

Madencilik geogridleri esas olarak kömür madenlerindeki yeraltı madenciliği çalışma yüzeyleri için sahte tavan destek projelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca diğer maden tüneli projeleri, şev koruma projeleri, yeraltı inşaat mühendisliği projeleri ve trafik yolu projeleri için toprak ve kaya ankraj ve takviye malzemesi olarak da kullanılabilir. Maden ızgarası, plastik tekstil ağına alternatiflerden biridir.

Çelik plastik geogrid

Çelik-plastik geogrid, polietilen (PE) ve diğer katkı maddeleri ile özel olarak işlenmiş çelik telden (veya diğer liflerden) yapılır ve kompozit bir çekme bandı oluşturmak için ekstrüde edilir. Yüzeyinde kaba kabartmalar vardır ve güçlendirilmiş şerit olarak da adlandırılır. Bu tek banttan, dikey ve yatay olarak belirli bir mesafede dokunan veya sandviçlenen ve özel güçlendirilmiş yapıştırma füzyon kaynak teknolojisi kullanılarak kesişme noktalarının kaynaklanmasıyla oluşturulan, güçlendirilmiş bir geogriddir.

Çelik-plastik geogrid, anti-oksidasyon ve oksidasyon özelliklerine sahip olması için çeşitli katkı maddeleri ile desteklenmiş koruyucu bir tabaka olarak plastik malzeme kullanmaktadır ve asit, alkali ve tuz gibi sert ortamlara dayanabilmektedir. Bu nedenle, çelik-plastik geogridler mükemmel performans ve iyi boyutsal stabilite ile 100 yıldan fazla bir süredir çeşitli projelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Çelik-plastik geogridin fonksiyonları:

 1. Toprak erozyonunu, toprak kaymalarını, çökmeleri ve diğer güvenlik sorunlarını önlemek için toprağı güçlendirin ve toprak stabilitesini artırın;
 2. Toprağın taşıma kapasitesini ve yanal yer değiştirmeye karşı direncini artırın ve temelin taşıma kapasitesini ve stabilitesini iyileştirin;
 3. Yollar, demiryolları, tüneller, havaalanları, rıhtımlar gibi toprak ve taş projelerin yapımında güçlendirme ve koruma için kullanılır;
 4. Su koruma, çevre koruma, tarım ve diğer alanlarda arazi toplulaştırma ve koruma için kullanılır;
 5. Bina temellerinde, çatılarda, dış duvarlarda vb. yalıtım ve su yalıtımı için kullanılır.

Geogridler Hangi Malzemelerden Yapılır?

Farklı sentetik malzemelerden yapılmış birçok geogrid türü vardır. Her malzemenin farklı avantajları ve özellikleri vardır. Temel olarak bu malzemeler şunlardır: plastik, fiberglas, polyester, polipropilen, polietilen, vb. Aşağıda her bir malzeme için kısa bir tanıtım bulunmaktadır.

Plastik

Plastik, hammadde olarak monomerlerden yapılan ve ekleme polimerizasyonu veya yoğunlaşma polimerizasyonu reaksiyonu yoluyla polimerize edilen bir polimer bileşiğidir. Deformasyon direnci elyaf ve kauçuk arasında orta düzeydedir. Sentetik reçine ve dolgu maddeleri, plastikleştiriciler, stabilizatörler, yağlayıcılar, renklendiriciler ve diğer katkı maddelerinden oluşur.

Cam elyaf

Cam elyaf, pirofillit, kuvars kumu, kireçtaşı, dolomit, ponit ve boronit gibi altı çeşit cevherden yüksek sıcaklıkta eritme, çekme, sarma, dokuma ve diğer işlemlerle yapılır. İyi yalıtım, güçlü ısı direnci, iyi korozyon direnci ve yüksek mekanik mukavemet avantajlarına sahiptir, ancak dezavantajı kırılgan olması ve zayıf aşınma direncine sahip olmasıdır.

Polyester

Polyester elyaf olarak da adlandırılan polyester, organik dibazik asitlerin ve glikollerin kimyasal polikondensasyonundan yapılan sentetik bir elyaftır. Mükemmel kırışıklık direnci ve şekil tutma, yüksek mukavemet, elastik toparlanma yeteneği, aşınma direnci, yapışmaz saç ve diğer özelliklere sahiptir.

Polipropilen

PP olarak adlandırılan polipropilen, ekleme polimerizasyon reaksiyonu yoluyla propilenden yapılan bir polimerdir. Mükemmel özelliklere sahip termoplastik sentetik reçinelerden biri olup, kimyasal direnç, ısı direnci, elektrik yalıtımı, yüksek mukavemetli mekanik özellikler ve iyi yüksek aşınma dirençli işleme özelliklerine sahip renksiz, yarı saydam termoplastik hafif genel amaçlı bir plastiktir.

Polietilen

Polietilen (kısaca PE), etilen monomerinin polimerizasyon reaksiyonu ile üretilen termoplastik bir reçinedir. Polietilen kokusuzdur, toksik değildir, balmumu hissi verir, mükemmel düşük sıcaklık direncine sahiptir ve çoğu asit ve alkalinin erozyonuna karşı dayanıklıdır.

Geogrid Nasıl Kesilir?

Geogrid kesmek çok basit ve kullanımı kolaydır. Kesmeden önce birkaç alet hazırlamanız ve ardından işaretlere göre kesmeniz gerekir. Aşağıda geogrid kesimi için detaylı adımlar yer almaktadır.

Geogrid kesmek için aletler

Geogridi doğru şekilde kesmek için aşağıdaki aletlere ihtiyacınız vardır:

 1. Kesme makinesi veya elektrikli testere;
 2. Pense;
 3. Kurşun kalem;
 4. Şerit metre.

Geogrid Kesme Adımları

 1. İlk olarak kesilmesi gereken geogridin uzunluğunu ölçmek için bir mezura kullanın ve geogridi işaretlemek için bir kalem kullanın;
 2. Kesilmesi gereken parçayı sıkıştırmak için pense kullanın;
 3. İşaretli çizgilere göre geogrid boyunca kesmek için bir kesme makinesi veya elektrikli testere kullanın;
 4. Kesimlerin düzgün olmasını sağlamak için kestikten sonra kenarları düzeltmek için pense kullanın.

Geogrid Nereden Alınır? Ne kadar? Pahalı mı?

Geogridleri geogrid satıcıları ve çeşitli ülkelerdeki üreticiler gibi birçok yerden satın alabilirsiniz. Ayrıca Amazon, eBay ve AliExpress gibi ticari web siteleri de bulunmaktadır. Yakınınızdaki geogridleri satın almak istiyorsanız, Google Haritalar'dan yakınınızdaki bayileri bulabilirsiniz.

Elbette, en iyi geogridi Qivoc'tan da satın alabilirsiniz. Geogridlerimiz fiyat ve kalite açısından çok rekabetçidir. Minimum sipariş miktarı sınırımız yoktur (birçok üreticinin minimum sipariş miktarı sınırı olacaktır), bu nedenle bizden istediğiniz miktarda geogrid satın alabilirsiniz.

Yapabilirsin bu sayfayı görüntüle geogridlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için.

Fiyat açısından, geogridler pahalı değildir ve çok ucuz geosentetik malzemelerden biridir. Fiyatı 0.2$ ile 5.2$ arasında değişmektedir. Bunun nedeni farklı tip ve özellikteki geogridlerin fiyatlarının farklı olmasıdır. Mevsimlerdeki ve hammadde maliyetlerindeki değişikliklere göre, geogridlerin fiyatı da dalgalanacaktır, ki bu normal bir olgudur.

Eğer doğru geogrid üreticisini arıyorsanız, lütfen fiyat teklifi için doğrudan bizimle iletişime geçin.

Geogrid Üzerinde Araç Kullanabilir misiniz?

Bir araç bir geogrid üzerinde ilerlediğinde, yük taşıma kapasitesini test eder. Normalde, geogridler temel olarak şu iki kuvvetten etkilenmektedir: çekme kuvveti ve kesme kuvveti. Genel araç sürüşü için, kuvvet esas olarak yol yüzeyi boyunca çekme kuvvetinden ziyade yol yüzeyi boyunca kesme kuvvetidir. Bu nedenle, araç sürerken, geogridler genellikle daha büyük basınç ve kesme kuvvetine dayanabilir ve kolayca zarar görmez.

Geogrid Nasıl Çalışır?

Geogridin çalışma prensibi temel olarak mekanik açıdan analiz edilmektedir. Daha güçlü yük taşıma kapasitesi elde etmek için toprağın yapısını güçlendirerek, aşağıda geogridin özel çalışma prensibinin bir açıklaması yer almaktadır.

Geogridlerin üç ana çalışma prensibi vardır:

1. Pasif empedans etkisi

Geogridin kendisi, toprağın anti-deformasyon yeteneğinden çok daha fazla olan yüksek anti-deformasyon performansına sahiptir. Geogridler toprağın gerilme özelliklerinin eksikliğini gerilme bileşenleri şeklinde telafi etmekte ve aynı zamanda ikisi arasında anizotropik bir kompozit gövde oluşturarak toprak arasındaki kohezyonu arttırmakta ve mukavemetini yükseltmektedir. İkisi birbiriyle etkileşime girerek sadece farklı avantajlarını uygulamakla kalmaz, aynı zamanda dolgu maddesinin gerilme özelliklerinin eksikliğini de telafi eder.

2. Sürtünme etkisi

Geogrid ve toprak arasındaki karşılıklı sürtünme toprak üzerinde yanal bir kısıtlama etkisine sahiptir. Toprağı sabitleyebilir, toprağın kayma mukavemetini arttırabilir, daha fazla eğilme ve çekme sertliği ve kayma mukavemetine sahip bir kompleks oluşturabilir ve toprağın basınç direncini ve geogridin çekme mukavemetini tam olarak kullanabilir. Ayrıca çelik çubukların topraktan çekilmesini önleyebilir, toprağın bütünlüğünü ve toprağın iç mukavemetini artırabilir ve toprak bütünlüğünün zayıf devamlılığı gibi eksiklikleri telafi edebilir.

3. Kilitleme etkisi

Geogriddeki delikler dolgu üzerinde kilitleme etkisine sahiptir. Geogridin benzersiz ağ yapısı dolgu üzerinde net bir cep etkisi yaratarak toprağın geogrid deliklerine iyi bir şekilde gömülmesini sağlar, bu da dolgunun batmasını önleyebilir ve toprağın genel stabilitesini artırabilir.

Üç eylem prensibi geogrid ve toprağı işlevsel olarak tamamlayıcı bir bütün haline getirmektedir, bu da sadece toprağın işlevini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda geogridin işlevini de tam olarak yerine getirebilmektedir.

Geogrid Nasıl Kurulur?

Geogridin kullanımı ve kurulumu basit ve kullanışlıdır. Aşağıda standart bir inşaat süreci verilmiştir.

 1. Alt katmanı düzleştirerek ve yuvarlayarak başlayın. Düzlük 15 mm'yi geçmemeli ve sıkıştırma tasarım gereksinimlerini karşılamalıdır. Yüzeyde çakıl ve taş gibi sert çıkıntıları kesinlikle yasaklayın.
 2. Geogrid döşenmesi:
  ① Performans bozulmasını önlemek için geogridleri güneş ışığından ve uzun süreli maruziyetten uzakta depolayın ve döşeyin.
  ② Geogrid kumaşı çizgi yönüne dik olarak döşeyin, üst üste binmenin tasarım özelliklerini karşıladığından emin olun. Gerilme yönündeki bağlantı mukavemeti malzemenin tasarım gerilme mukavemetinden az olmayacak şekilde düğümleri sıkıca sabitleyin. En az 20 cm'lik bir üst üste binme uzunluğu sağlayın.
  ④ İnşaat sırasında bozulma, kırışıklık veya üst üste binmelerden kaçınarak sürekliliği koruyun. Düzgün, düz ve alt taşıyıcı yüzeye sıkıca yapıştığından emin olarak ızgarayı kuvvet taşıyacak şekilde sıkın. Çivi yerleştirerek ve diğer önlemleri alarak sabitleyin.
  ⑤ Uzun delikleri hattın kesit yönüyle hizalayın, coğrafi ızgara ağını düzeltin ve düzleştirin. Izgara uçlarını tasarıma göre işleyin.
  ⑥ Geogrid ağı döşendikten hemen sonra, doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önlemek için 48 saati aşmayan bir aralıkla doldurun.
 3. "Önce her iki tarafa, sonra ortaya" prensibine göre simetrik olarak doldurun. Doğrudan geogrid membran üzerine dolgu yapmaktan kesinlikle kaçının; yüksekliği 1 metreyi geçmeyecek şekilde asfaltlanmış toprak yüzeyine boşaltın. Araçların doğrudan geogrid katman üzerinde sürülmesini yasaklayın, sadece set boyunca sürülmesine izin verin.
 4. İlk dolgu toprağı katmanı belirlenen kalınlığa ulaştıktan ve tasarlanan yoğunluğa getirildikten sonra ızgarayı sarın, 2 m geriye sarın ve bir önceki jeo ızgara kumaş katmanına sabitleyin. Izgarayı korumak ve hasarı önlemek için rulo ucunun dışında 1 m toprak oluşturarak elle kesin ve sabitleyin.
 5. İlk geogrid kaplama katmanını tamamladıktan sonra, aynı yöntemi ve adımları izleyerek sonraki katmanlar için işlemi tekrarlayın.

İşte farklı projeler için geogrid kurulum adımlarına örnekler

Geogrid Driveway Nasıl Kurulur?

Garaj yolu geogridinin montajı aşağıdaki adımlar takip edilerek gerçekleştirilebilir.

1. Malzeme hazırlama

Yol geogrid inşaatı için gerekli malzemeler arasında geogridler, sabit çubuklar, konektörler, dolgu malzemeleri vb. bulunmaktadır.
Bu malzemelerin kalite ve miktarlarının gereklilikleri karşıladığından emin olmak için inşaattan önce denetlenmesi gerekir.

1.1 Geogrid Geogrid bu inşaat planının temel malzemesidir ve seçimi tasarım gereksinimlerini karşılamalıdır. Kullanmadan önce geogridin görünüm kalitesini ve açıklık boyutunu kontrol etmek gereklidir. Herhangi bir hasar veya deformasyon varsa, zamanında değiştirilmelidir.

1.2 Sabit çubuklar ve konektörler Sabit çubuklar ve konektörler geogridi sabitlemek ve geogridin farklı parçalarını bağlamak için kullanılır. Kullanmadan önce görünüm kalitesini ve bağlantı sağlamlığını kontrol etmek gereklidir.

1.3 Dolgu malzemeleri Dolgu malzemeleri tasarım gerekliliklerine göre seçilmeli, kalitesi ve partikül boyutu dağılımı kontrol edilmelidir. Dolgu malzemeleri iyi kompaktlık ve drenaj özelliklerine sahip olmalıdır.

2. İnşaat adımları

Yol geogrid inşaatının adımları temel olarak hazırlık çalışmaları, geogrid kurulumu, dolgu ve sabitleme vb. içerir.

Aşağıda belirli inşaat adımları yer almaktadır:

2.1 Hazırlık çalışmaları

Bu da dahil olmak üzere önemli bir bağlantıdır:

 • İnşaat alanını enkaz ve çöplerden arındırmak için temizleyin.
 • Tasarım gereksinimlerine göre geogridin kurulum yerini ve boyutunu belirleyin.
 • Gerekli malzemeleri ve aletleri hazır bulundurun.

2.2 Geogrid kurulumu

Geogrid kurulumu için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Geogridin doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olmak için montaj yerini ölçün ve işaretleyin.
 2. Geogridi açın ve kurulum pozisyonuna yerleştirin. Geogridin yüzeyi yukarı doğru bakmalıdır.
 3. Tasarım gereksinimlerine göre, geogridin farklı parçalarını bağlamak için konektörler kullanın.
 4. Sabitleme çubuğu ızgaranın deliklerinden geçer ve geogridin stabilitesini sağlamak için zemine sabitlenir.

2.3 Doldurma

Toprağın doldurulması yol geogrid yapımında önemli bir adımdır ve ana amacı toprağın stabilitesini ve yük taşıma kapasitesini arttırmaktır. Dolgu için inşaat adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Dolgu malzemesini geogrid üzerine eşit şekilde dökmek için uygun ekipman kullanın.
 2. Dolgu toprağının kompaktlığını ve homojenliğini sağlamak amacıyla dolgu toprağını katmanlar halinde sıkıştırmak için buldozer gibi araçlar kullanın.
 3. Her bir dolgu katmanının kalınlığı, çok kalın veya çok ince olmasından kaçınmak için tasarım gereksinimlerine göre kontrol edilmelidir.

2.4 Sabit

Dolgu tamamlandıktan sonra, geogridin stabilitesini sağlamak için sabitlenmesi gerekmektedir. Sabitleme adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Sabitleme çubuğunu dolgu katmanına sıkıca sabitlemek için bir çekiç veya benzeri bir alet kullanın ve çubuğun dolgu katmanına sıkıca bağlandığından emin olun.
 2. Yol trafiğinin ve su akışının gücüne dayanabildiğinden emin olmak için sabitleme çubuğunun sağlamlığını kontrol edin.

3. Kalite kontrol

Yol geogrid inşaatının kalite kontrolü proje inşaatının kalitesini sağlamanın anahtarıdır. Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı kalite kontrol önlemleri verilmiştir:

 • Geogridin penetrasyon performansını sağlamak için açıklık boyutunun tasarım gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
 • Geogridin sabitleme çubuklarının ve konektörlerinin kalitesini ve bağlantı sağlamlığını kontrol edin.
 • Kompaktlığını ve drenaj özelliklerini sağlamak için dolgu malzemesinin kalitesini ve parçacık boyutu dağılımını kontrol edin.
 • Çok kalın veya çok ince olmasını önlemek için dolgu tabakasının kalınlığını ve sıkıştırılmasını kontrol edin.

Bir Eğime Geogrid Nasıl Kurulur?

Şev geogridinin kurulumu aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir.

1. Taban yüzey temizliği

Eğimi (tasarım eğimi 1:2) inşaat çiziminin gerekliliklerine göre kazın ve eğimdeki yüzen toprağı kaldırın ve tabanı hendekleyin. Taban katmanının düzlüğünün ±5 cm'yi geçmemesi ve yüzey katmanının nemli ve döküntüden arındırılmış olması gerekir.

2. Ölçme ve ayarlama

Eğimin sıkıştırılmasını sağlamak için, mekanik çalışma güvenliği gibi faktörlerle birlikte, inşaatın başlatılması sırasında yatay yönde ≥90 cm'lik bir fazla dolgu genişliği dikkate alınmalıdır. Her dolgu katmanından önce, dolgu malzemesinin kenarını (artı ekstra genişlik) yerleştirin ve işaretlemek için üzerine beyaz-gri bir çizgi serpin.

3. Ezilmiş toprağın taşınması

Geniş toprağı en fazla 5 cm parçacık boyutuna kadar ezmek için hidrolik bir toprak kırıcı kullanın. Daha sonra ezilmiş toprağı tasarımın gerektirdiği nem içeriğine göre ayarlayın ve bir forklift veya ekskavatör ile inşaat sahasına yükleyin.

4. Geogrid döşeme

Izgara malzemesini işlem katmanının alt katmanından başlayarak döşeyin ve ızgaranın alt ve serbest uçlarını Φ6mm U-şekilli çelik çubuklarla kazı eğimine ve zemin veya dolgu seviyesine sabitleyin. Geogridin uzunlamasına ekseni kanalın eksenine dik olmalıdır.

5. Geniş toprak kaplaması

Sabitlemeden önce, geogridin serbest ucunu sıkmak için bir gergi kirişi kullanın, toprağı işgal yöntemini kullanarak sıkılmış geogridin üstüne doldurmak için bir makine kullanın ve her bir sanal kaplama katmanının kalınlığı 32 ila 33 cm olacak şekilde buldozerle düzleştirin. Araçlar ve inşaat makineleri ızgaranın hasar görmesini ve gevşemesini önlemek için doğrudan ızgaranın üzerinden geçmemelidir.

6. Ezilme

Ardından yuvarlamak için 20 tonluk titreşimli düz silindir kullanın. Zayıf ve orta genleşmeli toprağın farklı gereksinimlerine göre, gerekli sayıda yuvarlayın ve ardından kuru yoğunluk örnekleme testi yapın. Tasarım gerekliliklerinin sıkıştırma gereksinimlerini karşıladıktan sonra, üst toprağı doldurun.

7. Geogrid dönüşü

Her seferinde yaklaşık 50 cm'lik iki toprak katmanını sıkıştırın, eğimi kesin ve alt ızgarayı toprak katmanının ≥ 1.0 m üzerine sarın ve bağlantı çubuklarıyla üst ızgaraya bağlayın. Geri dönerken, geogridin ağını veya gergi kirişini kancalamak için bir kanca kullanın ve yapısal yüzeyde döndürülmüş geogridi sıkmak için güçlendirilmiş ızgaraya gerilim uygulayın ve ardından Φ6mm U-şekilli çelik çubuklarla dolgu katmanına sabitleyin.

8. Mükerrer çalışma

Üst katmanın ultra geniş yuvarlanmasını sağlamak için, şev toprağını kesin ve ardından geogridin yukarı çevrildiği yan şeve kadar doldurun. Yukarıdaki işlemi dolgu tamamlanana kadar tekrarlayın ve ardından dolgu malzemesini kaldırın.

Ne Kadar Geogride İhtiyacım Var?

Kaç adet geogride ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için aşağıdaki formüle göre hesaplama yapabilirsiniz.

1. Kaplama alanının hesaplanması:

Proje gereksinimlerine dayanarak, gerekli toplam geogrid alanını hesaplayın. Genel olarak, alanı hesaplamak için formül şöyledir: Toplam Alan = (Tasarım Genişliği + Örtüşme Genişliği) × Tasarım Uzunluğu.

2. Döşeme aralığının hesaplanması:

Proje gereksinimlerine göre geogridlerin döşeme aralığını belirleyin. Genel olarak, serme aralığını hesaplamak için formül: serme aralığı = (tasarım genişliği / serme sayısı) - örtüşme genişliği.

3. Döşeme miktarının hesaplanması:

Gerekli alan ve döşeme aralığına göre gerekli geogrid sayısını hesaplayın. Miktar = (Toplam Alan / Döşeme Aralığı) - Örtüşme Genişliği × Örtüşme Uzunluğu.

Aynı zamanda, aşağıdaki noktalara da dikkat etmeniz gerekir

1. Proje miktarını belirleyin:

Mühendislik çizimlerine ve tasarım gereksinimlerine göre, kullanılacak geogridlerin miktarını ve özelliklerini belirleyin.

2. Birim alan başına düşen miktarı hesaplayın:

Projenin türüne ve ölçeğine bağlı olarak, metrekare başına gereken geogrid alanını ve ağırlığını tahmin ediniz.

3. Kayıpları ve marjları göz önünde bulundurun:

Hesaplama sürecinde, fiili inşaattaki hatalar ve kayıplarla başa çıkmak için belirli kayıplar ve marjlar dikkate alınmalıdır.

4. Marka ve kaliteyi göz önünde bulundurun:

Farklı marka ve kalitelerdeki geogridlerin fiyatları büyük farklılıklar göstermektedir. Miktar hesaplanırken proje gereksinimlerine göre uygun marka ve kalite seçilmelidir.

5. Hesaplama yazılımı kullanın:

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte birçok inşaat mühendisliği hesaplama yazılımı ortaya çıkmıştır. Bu yazılım, geogridlerin miktarını ve maliyetini hızlı ve doğru bir şekilde hesaplayarak iş verimliliğini artırabilir.

Sonunda

Bu kapsamlı rehber boyunca, malzeme ve inşaat yöntemlerine göre sınıflandırılmalarından çeşitli inşaat mühendisliği projelerindeki geniş kapsamlı uygulamalarına kadar geogridlerin inceliklerini araştırdık.

İster dolguları güçlendirmek, ister şevleri stabilize etmek veya istinat duvarlarını desteklemek için kullanılsın, geogridler zemin stabilitesini arttırmada, yük taşıma kapasitelerini geliştirmede ve altyapı projelerinin hizmet ömrünü uzatmada benzersiz faydalar sunmaktadır.

Tabii ki, geogridler için ihtiyaçlarınız varsa, lütfen danişma i̇çi̇n bi̇ze ulaşin.

Bu yazıyı paylaş:

Auchor:

QIVOC'nin resmi
QIVOC

Premier Geokompozit Üreticiniz ve Tedarikçiniz.
Deneyimli geoteknik hikaye anlatıcımız QIVOC'un gözünden bir yolculuğa çıkın. Geotekstiller, geogridler ve daha fazlasını kapsayan uzmanlığımızla, dönüşen arazilerin ve yüzeyin altındaki sessiz kahramanların hikayelerine tanık olun.

Ürünlerimiz

Güncel Makaleler & Projeler

Kişiselleştirilmiş Destek

Bir ürün sorunuz mu var?

QIVOC ile Çevrimiçi Danışın

Herhangi bir sorunuz varsa veya ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen formu doldurun. Sizinle 2 saat içinde iletişime geçeceğiz.