Adres:

Jinan, Shandong, Çin

Çalışma Saatleri:

Sabah 8:30 - Akşam 5:30 (Pzt-Cuma) 

Telefon numaram:
E-posta:

Güçlendirilmiş Zemin Stabilizasyonunda Geosentetikler

Geosentetikler, geoteknik mühendisliğinde kullanılan sentetik ürünlerdir ve güçlendirilmiş toprak ve stabilizasyonun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu malzemeler toprağın mekanik özelliklerini geliştirerek onları çok çeşitli inşaat mühendisliği uygulamaları için uygun hale getirir.

Bu makalede QIVOC, zemin stabilizasyonunda geosentetiklerin türlerini, mekanizmalarını, uygulamalarını ve avantajlarını tartışacaktır.

Nedir bu jeosentetikler

Geosentetikler, genellikle toprak gövdesinin içine, toprak gövdesinin yüzeyine veya toprak gövdesini güçlendirme veya koruma rolünü oynamak için toprak gövdesinin katmanları arasına yerleştirilen plastikler, lifler, kauçuk vb. gibi sentetik polimerlerden yapılan çeşitli ürün türleridir. Şu anda, geosentetiklerin uygulaması su koruma mühendisliği ve inşaat mühendisliğinin neredeyse tüm alanlarına nüfuz etmiştir, özellikle geoteknik mühendisliğinde son derece yaygın olarak kullanılmaktadır.

Geosentetikler gerçek projenin tüm yönlerinde kullanılabilir ve genel olarak filtrasyon işlevi, drenaj, izolasyon, takviye, sızıntı kontrolü, koruma ve yük azaltma için sırasıyla rolün yedi yönüne ayrılabilir.

Bunlar arasında, takviyenin rolü esas olarak toprağın karıştırılmasında veya uygun takviye malzemelerinin döşenmesinde, çoğunlukla geogridgüçlendirilmiş toprak oluşumu, toprağın mukavemetini, stabilitesini ve performansının deformasyonunu iyileştirmek ve geliştirmek için. Tipik güçlendirilmiş toprak yapıları arasında güçlendirilmiş istinat duvarları, güçlendirilmiş toprak şevleri, güçlendirilmiş toprak temelleri, güçlendirilmiş toprak setleri, güçlendirilmiş toprak köprü ayakları vb. yer alır.

Geosentetiklerin gelişimi, sentetik reçineler (plastikler), sentetik elyaflar, sentetik kauçuklar ve benzeri sentetik malzemelerin gelişimi ile yakından bağlantılıdır. Yapay polimerlerin geliştirilmesinden önce, doğal reçineler ve plastik ürünler olmasına rağmen, küçük üretimleri ve yüksek maliyetleri nedeniyle uygulama kapsamı dardı. Yapay polimerlerin, sentetik plastiklerin, sentetik elyafların ve sentetik kauçukların geliştirilmesiyle maliyetler gittikçe düşmekte ve güçlü uygulanabilirlik ile üretimi basitleşmektedir, bu nedenle yakında mühendislikte yaygın olarak kullanılacaktır.

Geosentetik türleri

Geosentetikler, her biri toprak takviyesi ve stabilizasyonunda belirli bir rol oynayan çeşitli ürünleri içerir:

Geotekstiller:

Dokuma Geotekstil

Özellikler:

Yapı: dokuma işlemi ile sentetik liflerden (polipropilen veya polyester gibi) yapılır, genellikle düzenli bir ızgara yapısı gösterir.
Yüksek mukavemet: Sıkı dokunmuş yapısı nedeniyle, dokuma jeotekstiller yüksek gerilme ve yırtılma mukavemetine sahiptir.
Düşük uzama: Dokuma jeotekstiller, yapısal stabiliteyi daha iyi korumak için düşük uzama ve düşük deformasyona sahiptir.
Dayanıklılık: kimyasallara, UV ışınlarına ve mikroorganizmalara karşı iyi direnç, uzun servis ömrü.

Uygulamalar:

Güçlendirme: örneğin dik yamaçlar, setler ve yol temelleri gibi zemin yapılarının güçlendirilmesi için.
Ayırma: Farklı parçacık boyutlarına sahip toprakların veya malzemelerin karışmasını önler, genellikle yollar ve demiryolları için temel katmanlarını ayırmak için kullanılır.
Filtrasyon: topraktaki partikülleri filtrelemek ve suyun akmasına izin vermek için kullanılır, genellikle drenaj sistemlerinde ve yeraltı çalışmalarında kullanılır.

Dokumasız jeotekstil

Özellikler:

Yapı: termal bağlama, iğneleme veya kimyasal bağlama gibi dokuma olmayan işlemlerle sentetik elyaftan yapılır ve genellikle rastgele bir elyaf yapısı gösterir.
İyi su geçirgenliği: Dokumasız jeotekstil yüksek gözenekliliğe, iyi su geçirgenliğine ve etkili drenaja sahiptir.
İyi esneklik: daha iyi esneklik, düzensiz yerleşime ve arazi değişikliklerine daha iyi uyum sağlayabilir.
Daha düşük maliyet: üretim süreci nispeten basittir, daha düşük maliyetlidir ve geniş alan kullanımı için uygundur.

Uygulamalar:

Filtrasyon: filtrasyon ve drenaj için, örneğin düzenli depolama sahalarında, tünellerde ve yeraltı drenaj sistemleri.
Koruma: toprak erozyonunu önlemek için, örneğin nehir kıyısı koruması, kıyı koruması ve rezervuar şev koruması.
Segregasyon: Farklı toprak ve malzeme türlerini ayırmak ve karışmalarını önlemek için kullanılır, örneğin yollar ve demiryolları için temel çalışmalarında.
Drenaj: Drenaj sistemlerinde drenaj verimliliğini artırmak için drenaj katmanının bir parçası olarak kullanılır.

Geotekstil Kumaşların Gücünün Gizemini Çözmek

Geogrid:

Geogridler genellikle polimerlerden (örneğin polipropilen, polyester veya polietilen) özel dokuma, kaynak veya kalıplama işlemleriyle bir ağ yapısında yapılır. Yüksek mukavemeti, düşük uzaması ve iyi dayanıklılığı nedeniyle toprak tabanı takviyesinde ve istinat duvarı mühendisliğinde resmi olarak yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Düzenli dikdörtgen veya kare delikler için tek eksenli ızgara ve kare için çift eksenli ızgara gibi ana ağ yapısının toprak takviyesinde ve stabilizasyonunda geogrid.

Zemin temel güçlendirmesi ve güçlendirilmiş istinat duvarlarındaki başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir

Toprak temel güçlendirme stabilizasyonu:

Temelin taşıma kapasitesini arttırır, temelin oturmasını azaltır ve temelin stabilitesini arttırır. Yumuşak toprak temel üzerine geogrid döşenmesi yükü dağıtabilir ve temel toprağının yanal yer değiştirmesini önleyebilir. Örnekler arasında yollar, havaalanı pistleri ve demiryolu yatakları için temel takviyesi bulunmaktadır.

Güçlendirilmiş istinat duvarları:

Dolgunun stabilitesini arttırır, dolgunun kaymasını veya deforme olmasını önler ve toprak basıncını azaltır. Dolgu katmanına geogrid döşenmesi, geogrid ve dolgu toprağı arasındaki sürtünme yoluyla, istinat duvarının kayma önleyici stabilitesini önemli ölçüde artıran güçlendirilmiş bir toprak yapısı oluşturulur. Örneğin, otoyolların ve demiryollarının istinat duvarları ve yüksek eğimlerin güçlendirilmesi.

Geogridlerin Dokusunu Çözmek: Kapsamlı Bir Kılavuz

Geonets:

Geonetler esas olarak drenaj sistemlerinde suyu topraktan hızlı bir şekilde uzaklaştırmak ve toprağın aşırı doygunluğunu önlemek, böylece toprak gövdesinin stabilitesini ve taşıma kapasitesini artırmak için kullanılır. Ayrıca, toprak gövdesinin kayma mukavemetini ve genel stabilitesini iyileştirmek için mekanik takviye sağlar. Örneğin, yol yatakları, tünel, dolgu ve depolama sahası drenajı, eğim koruması, istinat duvarı takviyesi ve yumuşak toprak taban takviyesi.

Geomembranlar:

Geomembranlar temel olarak su yalıtımı ve koruma gibi alanlarda kullanılır.

Su yalıtımı: Geomembranlar, düzenli depolama sahalarının, rezervuarların ve barajların, kanalların ve tünellerin altına, içine ve dışına, sızıntı suyunun çevredeki toprağa ve yeraltı suyu sistemine sızmasına karşı sınırlı koruma sağlamak için döşenir.

Koruma: Endüstriyel atık bertaraf sahalarının ve maden atık havuzlarının dibine, petrol tanklarının, kimyasal depolama tanklarının ve diğer sıvı depolama tesislerinin tabanına döşenen geomembranlar, zararlı maddelerin yeraltı sularına sızmasını etkili bir şekilde önleyebilir, kirleticileri izole edebilir ve çevreyi koruyabilir.

Geomembran Hakkında - Bilmek istediğiniz her şey

Geosentetik Kil Astar (GCL):

Geosentetik Kil Astar (GCL), çevre koruma projelerinde yaygın olarak kullanılan doğal sodyum bentonit ve geosentetiklerin kombinasyonundan yapılan kompozit bir malzemedir. Mükemmel geçirimsizlik özelliklerine sahiptir, yeraltı suyu kaynaklarını etkili bir şekilde koruyabilir, kirliliğin yayılmasını önleyebilir ve depolama tesislerinin güvenliğini sağlayabilir. Düzenli depolama alanlarında, atıkların depolanmasında, kanalizasyon arıtma tesislerinde ve diğer durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Geocell:

Geocell, genellikle yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) veya diğer polimerik malzemelerden yapılmış üç boyutlu petek şeklinde bir geosentetik malzemedir. Geoseller genişleyerek bir bal peteği yapısı oluşturur ve her hücre toprak, kum, çakıl, beton ve toprak stabilizasyonu, şev koruması, temel takviyesi, istinat duvarı takviyesi, yol yatağı takviyesi ve diğer projelerde kullanılan diğer malzemelerle doldurulabilir.

Geosentetikler ile toprak stabilizasyonu prensibi

Mühendislik uygulamalarındaki geosentetikler, sırasıyla filtrasyon, drenaj, izolasyon, güçlendirme, sızıntı kontrolü, koruma ve yük atma rolleri üzerinde yedi tanedir ve bunlardan güçlendirme rolü daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Güçlendirilmiş zemin teknolojisi, zemine güçlendirilmiş malzemeler sererek tüm geoteknik sistemin performansını artırmaya yönelik bir zemin stabilizasyon yöntemidir.

Kendi ağırlığı veya harici yükleme etkisindeki kumlu toprak ciddi deformasyona veya çökmeye eğilimlidir, ancak toprak ve takviye malzemesi arasındaki sürtünme nedeniyle esnek bir jeosentetik malzemeye gömülü gerilme yönü boyunca toprak, takviyeli toprağı belirli bir kohezyon derecesine sahipmiş gibi yapacak, böylece güçlendirilmiş toprağın rolünün mekanizması olan toprağın mekanik özelliklerini iyileştirecektir.

Güçlendirme mekanizması hakkında sürtünme güçlendirme ilkesi (ankraj teorisi), yarı yapışma ilkesi, homojen ve diğer malzemeler, elastik-plastik laminer teori, elastik film teorisi, pasif direnç teorisi ve ayrıca yanal gerilme halkası ve halka ankrajların rolünün ankraj halkası teorisi vb. gibi birçok teori vardır. Şu anda, yorumlama için yaygın olarak sürtünme takviyesi ilkesini ve yarı-viskoz kohezyon ilkesini kullanıyoruz.

Sürtünme Takviyesi Prensibi:

Güçlendirilmiş toprak bir ankraj sistemi olarak kabul edilir, ankrajlı toprak gövdesi ve geosentetikler yakından ısırılır, kayan toprak gövdesi aşağı kaydığında veya aşağı kayma eğilimi gösterdiğinde, toprak gövdesi ile güçlendirilmiş malzeme arasında sürtünme meydana gelir, toprağın yanal deformasyonunu sınırlar, bu da toprak gövdesinin bağlama kuvveti üzerindeki tarafına eşdeğerdir, toprak gövdesinin taşıma kapasitesini arttırır ve güçlendirme amacına ulaşır. Güçlendirilmiş malzeme yeterli mukavemete sahip olduğu ve toprakla yeterli sürtünme kuvveti oluşturduğu sürece, güçlendirilmiş toprak gövdesi sabit kalabilir.

İstinat duvarında sürtünme donatısının şematik diyagramı

Rankin'in teorisine göre, aktif kopma yüzeyi BC boyunca, duvar aktif bölgeye ve stabilize edici bölgeye ayrılır ve kayan toprak prizması ABC'nin kendi ağırlığı tarafından üretilen yatay itme, donatının her katmanı üzerinde donatıyı topraktan çekmeyi amaçlayan bir çekme kuvveti oluştururken, stabilize edici bölgedeki toprağın sürtünme direnci ve donatı bandı donatının dışarı çekilmesini önler. Her bir donatı ve toprak katmanının sürtünme direnci ilgili toprak itkisine karşı koyabilirse, tüm duvar BC kayma yüzeyine sahip olmayacak ve güçlendirilmiş toprağın iç stabilitesi garanti edilecektir. Basitçe söylemek gerekirse, eğimin ve toprağın stabilitesini korumak için toprak ile güçlendirilmiş malzeme arasındaki sürtünmeye dayanır. Takviye malzemesinin gerilme özellikleri daha iyi kullanılır ve toprak gövdesinin öz ağırlığı da sürtünmeyi artırmak için iyi bir şekilde kullanılır.

Yarı uyum ilkesi

Kompozit malzeme teorisi olarak da bilinen yarı-viskoz kohezyon prensibi, yani anizotropik bir kompozit malzeme olarak güçlendirilmiş toprak, toprağa geosentetiklerin eklenmesinden sonra, iç sürtünme açısının güçlendirilmiş kompozit toprak gövdesi değişmeden kalır ve "yarı-viskoz kohezyon" veya "viskoz kohezyon gibi" olarak bilinen yeni bir kohezyon kuvveti üretir. Bu nedenle, güçlendirilmiş malzeme ile yol yatağı dolgusu arasındaki ortak hareket, dolgunun kesme kuvveti, toprak ile güçlendirilmiş malzeme arasındaki sürtünme kuvveti ve güçlendirilmiş malzemenin gerilme kuvveti tarafından sağlanır, bu da güçlendirilmiş toprağı daha güçlü ve daha kararlı hale getirir.

Karşılaştırmalı ilave takviye malzemesi ve takviyesiz malzeme dayanımı

Yukarıdaki teori, güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş zemin numunelerinin üç eksenli karşılaştırma testleri ile deneysel olarak doğrulanmıştır. Coulomb teorisi ve Moore'un hasar kriteri analizine göre, şekilde gösterildiği gibi, takviye öncesi ve sonrası kumlu zeminlerin sınırlayıcı denge koşulları karşılaştırıldığında, takviyeli kumlu zeminler, takviyesiz kumlu zeminlere göre C' kaynaklı ek bir mukavemet artışına sahiptir, bu da mukavemet teorisinde "yarı-viskoz kohezyon" dur. Yarı kohezyonun artması, zemin ve güçlendirilmiş malzeme kompozit gövdesinin kompozit mukavemetinde bir artıştır ve bu da kompozit zemin gövdesinin stabilitesine yardımcı olur.

İki prensibin kapsamlı bir şekilde karşılaştırılmasıyla, iki teorinin sürtünme takviyesi prensibi ve yarı-viskoz kohezyon prensibinin, yanal kısıtlama kuvvetini arttırmak için toprak numunelerinin takviyesi yoluyla olduğu ve böylece toprağın kesme mukavemetini ve basınç mukavemetini arttırdığı bulunabilir.

Toprak stabilizasyonunda geosentetikler

Toprak stabilizasyon teknolojisi gerçek mühendislikte yaygın olarak kullanılmaktadır ve tipik güçlendirilmiş toprak yapıları arasında güçlendirilmiş toprak istinat duvarları, güçlendirilmiş toprak şevleri, güçlendirilmiş toprak temelleri, yumuşak zemin güçlendirmesi, güçlendirilmiş toprak setleri, köprü ayaklarının arkasındaki güçlendirilmiş toprak dolgusu, güçlendirilmiş toprak köprü ayakları, yumuşak temeller üzerindeki kazık taşıyıcı güçlendirilmiş setlerin yanı sıra güçlendirilmiş toprak moloz yığınları, lifli toprak şevleri, güçlendirilmiş taban katmanları, güçlendirilmiş yol yatakları vb. yer almaktadır. Bunlar arasında şu anda en yaygın uygulama ve en mükemmel araştırma, güçlendirilmiş zemin istinat duvarları, güçlendirilmiş zemin şevleri ve güçlendirilmiş zemin temelleridir.

Güçlendirilmiş istinat duvarları

Güçlendirilmiş toprak istinat duvarları, güçlendirilmiş malzemelerin mühendislik uygulamalarının en eski ve en çok sayıdaki formlarından biridir. İyi mekanik ve deformasyon özelliklerine, uygun ve verimli inşaatına ve dış görünümüne bağlı olarak yol mühendisliği, havaalanı yüksek eğim ve dolgu mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Güçlendirilmiş toprak istinat duvarı, duvar temeli, duvar yüzeyi (plaka), geosentetik malzeme ve duvarın arkasındaki dolgu topraktan oluşan bir tür destekleyici yapıdır. Yerleşim şekli Şekil 1'de gösterilmiştir.

Yapısı basittir ve yapımı kolaydır, panel yerinde dökülebilir veya çelik levha veya prefabrik betonarme levhadan monte edilebilir.
Malzeme bileşiminin güçlü gerilme özelliklerine sahip takviye, panel takviye ile bağlanır, dolgu dolgu sıkıştırması ile takviye aralığı, dolgunun orijinal mekanik özelliklerini değiştirmek için sürtünme arasında oluşturulan dolgu ve takviyeli malzemeler aracılığıyla, böylece dolgu taşıma kapasitesi büyük ölçüde iyileştirilmiştir.

Güçlendirilmiş toprak istinat duvarı

Güçlendirilmiş zemin istinat duvarlarının stabilite hesaplaması limit denge yöntemini benimser. Dış stabilite hesaplaması yerçekimi istinat duvarı ile tutarlıdır ve duvarın arkasındaki toprak basıncı Rankin toprak basıncı teorisine göre hesaplanır. İç stabilite hesaplaması, takviye malzemesinin mukavemetini ve çekme stabilitesine karşı direncin hesaplanmasını içerir. Takviye malzemesinin düzenlenmesi, malzeme çekme dayanımı gereksinimini karşılamalı ve uzunluk, yapısal gereksinimler göz önünde bulundurularak çekme direnci hesaplamasını karşılamalıdır.

Güçlendirilmiş toprak şevler

Güçlendirilmiş zemin şevleri iki şekilde güçlendirilebilir; biri doğal şevlerin güçlendirilmesi, diğeri ise toprak dolgu ile oluşturulan yapay şevlerin stabilizasyonu ve güçlendirilmesidir. İlkinde, geosentetikleri güçlendirme amacıyla şeve sabitlemek için genellikle ankraj çivileri kullanılır ve bu da güçlendirilen malzemenin yüksek mukavemet ve modüle sahip olmasını gerektirir. İkincisi için, geosentetikler, genellikle geotekstiller veya geogridler kullanılarak katmanlı takviye ve katmanlı sıkıştırma etkisini elde etmek için dolgu yükseldikçe katmanlar halinde toprağa doldurulabilir. Güçlendirilmiş toprak dik eğim şekli yukarıdaki şekilde gösterilmektedir.

Güçlendirilmiş dik yamaç şeması

Güçlendirilmiş zemin şevinin tasarım yöntemi, iç stabilite ve dış stabiliteyi hesaplayarak güçlendirilmiş malzeme ve şev yapısının boyutunu ve düzenini belirleyen limit denge yöntemidir.

Şev Koruma ve Yeşillendirme Projesi Örneğinde Kullanılan Tek Eksenli Geogrid

Güçlendirilmiş Toprak Temel

Güçlendirilmiş toprak temel uygulaması, temelin altında belirli bir aralıktaki zayıf toprak tabakasını kazmak ve daha sonra temelin tutucu tabakası olarak hizmet etmek için katman katman yatak tabakası olarak geosentetikler ve kum ve çakıl döşemektir. Güçlendirilmiş temel, temel taşıma kapasitesini artırma, temel oturmasını azaltma ve düzensiz oturmayı kontrol etme avantajlarına sahiptir. Donatılı temelin takviye malzemesi genellikle geotekstil, geogrid, geocell veya geobelttir.

Güçlendirilmiş dolgu şeması

Geosentetik takviyeli toprak avantajları

Güçlendirilmiş toprak teknolojisi, geleneksel yerçekimi tipi destek yapısına kıyasla temelde toprak gövdesini güçlendiren bir teknolojidir ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

1) basit teknoloji, uygun inşaat: özel inşaat ekipmanına gerek yoktur ve esnek bir yapı oluşturmak için güçlendirilmiş gövde katman katman dolgu sıkıştırması, güçlendirilmiş dik yamaçlarda temel deformasyonunun neden olduğu yükün çok az etkisi vardır.

2) Yerel malzemeler, arazi tasarrufu: dolgu maddesi genel kumlu topraktır, çok çeşitli kaynaklardan, takviye malzemeleri de yakınlardan alınabilir, nakliye maliyetlerini düşürür, yapı proje alanını azaltmak için dik veya dik yamaçlarda kurulabilir.

3) Kısa inşaat süresi, düşük maliyet, bariz faydalar: geleneksel yerçekimi istinat duvarı ile karşılaştırıldığında, maliyet düşüşü genellikle 10% ~ 50%'dir.

4) İyi bütünlük: takviye malzemesinin bağlantı performansı sayesinde, toprak gövdesi arasındaki kuvvet paylaşımını iyi bir şekilde koruyabilir ve deformasyona uyum daha iyidir.

5) Yeni yapı ve güzel modelleme: İnşaattan sonra, proje eğim yeşillendirmesi yoluyla doğa ile bütünleştirilebilir.

Özetle.

Zemin güçlendirmede geosentetiklerin türlerini, mekanizmalarını, uygulamalarını ve avantajlarını tartışarak. Geosentetik kullanımının toprağın güçlendirilmesinde ve zemin stabilite özelliklerinin iyileştirilmesinde hayati bir rol oynadığını ve inşaat mühendisliğine önemli faydalar sağladığını daha iyi anladığınıza inanıyorum.

QIVOC geosentetiklerin üretimi ve geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. QIVOC, toprak takviyesi ve duvar uygulamaları için geosentetiklerin üretimi ve geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Güçlendirilmiş toprak veya istinat duvarları inşa etmek için geosentetiklere ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Profesyonel teknik destek ve yüksek kaliteli geosentetikler sağlayacağız.

SSS

Doğru geosentetikler nasıl seçilir? Özel seçim kriterleri nelerdir?

Uygun geosentetiklerin seçimi, projenin özel ihtiyaçları, çevresel koşullar, malzeme performansı, inşaat kolaylığı ve ekonomisi ve diğer faktörlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.

1. Projenin başarmaya çalıştığı şey: geçirimsizlik, güçlendirme, drenaj, koruma.
2. Çevresel koşullar: toprak tipi, iklim değişikliği, yeraltı suyu ve yağış miktarındaki değişiklikler.
3. Malzeme özellikleri: güçlü mekanik özellikler, su geçirgenliği, dayanıklılık.
4. Yapım kolaylığı: kurulumu, depolanması ve taşınması kolaydır.
5. Ekonomi: geosentetiklerin fiyatı, daha sonraki bakım maliyeti.

Spesifik seçim kriterleri geosentetiklerin özelliklerine göre belirlenmelidir. Örneğin, drenaj ve filtrasyon için kullanılan geotekstil, dokumasız geotekstil olarak seçilmelidir. Sızıntı kontrolünün gerekliliklerine göre, 0.5mm-3.0mm kalınlığında geomembran vb. seçin.

Ardından, projenin gereksinimlerini karşılayan malzemeleri seçmek için geosentetik test ve performans gereksinimleri için ISO, ASTM ve diğer uluslararası standartlara bakın.

Geosentetikler aşırı hava koşullarında nasıl performans gösterir?

Geosentetikler, aşağıdaki üç ortam da dahil olmak üzere aşırı iklim koşullarında iyi performans gösterir.

Yüksek sıcaklık ortamı

Yüksek sıcaklık ortamında, geosentetiklerin performansı temelde değişmez, termal iletkenliği, mukavemet stabilitesi ve diğer performans göstergeleri çok az değişir.

Nemli ortam

Geosentetiklerin koruyucu özellikleri ve suya dayanıklılığı nemli ortamlarda temelde değişmeden kalır.

Soğuk ortam

Soğuk ortamlarda, geosentetiklerin soğuk direnci, plastisitesi ve donma-çözülme direnci değişmeden kalır.

Bu malzemelerin kullanım ömrü ne kadardır? Ne tür bir bakım veya değiştirme gereklidir?

Farklı geosentetiklerin farklı hizmet ömürleri vardır. Örneğin, geotekstiller 20 ila 50 yıl arasında bir hizmet ömrüne sahiptir. Geomembranların hizmet ömrü ise 30-70 yıldır.

İnşaatın tamamlanmasından sonra, geosentetiklerin düzenli olarak denetlenmesi, temizlenmesi, onarılması, güçlendirilmesi ve diğer bakımların yapılması gerekir. Hasarlı veya eskimiş geosentetikler için, bunlar zamanında değiştirilmeli veya onarılmalıdır.

İnşaat sırasında geosentetikler ve toprak arasında iyi bir temas ve sürtünme nasıl sağlanır?

İnşaat sürecinde, geosentetikler ve toprak arasında iyi bir temas ve sürtünme sağlamak için temel olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

1. İnşaat alanı temizlenir ve tesviye edilir ve özellikle gevşek veya yumuşak toprak için inşaat alanı uygun şekilde sıkıştırılır.
2. Geosentetikler, herhangi bir kırışıklık veya sarkma sorunu olmadığından emin olmak için bölümler halinde döşenir. Bindirme genişliği yeterince büyüktür ve malzemenin hareket etmesini önlemek için çiviler, kum torbaları ve diğer ağır nesnelerle sabitlenir.
3. Toprak katmanını katman katman doldurun ve sıkıştırma işlemini gerçekleştirin.
4. İnşaat süreci boyunca geosentetiklerin döşenmesini ve sabitlenmesini gerçek zamanlı olarak izlemek, sorunları zamanında bulmak ve düzeltmek için profesyonel personel ayarlayın. Ve istediğiniz zaman numune alma testleri gerçekleştirin.

Geosentetik kullanmanın toplam maliyeti nedir? Geleneksel yöntemlere kıyasla tasarruf ne kadardır?

Geosentetik kullanımının toplam maliyeti çok daha düşüktür, örneğin geomembranları ele alalım. Geomembran haddelenmiş bir malzeme olduğu için kolay nakliye, basit inşaat, kısa inşaat süresi ve düşük maliyet avantajlarına sahiptir. Bu nedenle, geleneksel betonarme geçirimsiz yapı gövdesi ile karşılaştırıldığında, maliyet bütçesinden 30% ila 50% tasarruf sağlayabilir.

Geosentetiklerin çevresel etkisi nedir?

Geosentetiklerin kullanımı çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Örneğin, düzenli depolama sahaları gibi çevresel projelerdegeosentetikler, korozyon ve sızıntının önlenmesinde rol oynayarak çevredeki ortamın güvenliğini ve sağlığını koruyabilir.

QIVOC ne tür teknik destek ve eğitim sağlıyor?

QIVOC, geosentetik kurulum talimatı, spesifikasyon testi, ihtiyaçlara yönelik çözümler ve ürün önerileri gibi teknik destek sağlar. Eğitim, geosentetik yarma ve üst üste binme konularına odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için Bize ulaşın info@qivoc.com

Geosentetikler diğer inşaat malzemeleriyle (örn. beton, çelik, vb.) uyumlu mu?

Geosentetikler diğer inşaat malzemeleriyle (örn. beton, çelik, vb.) uyumludur. Örneğin, çimento geosellerde dolgu maddesi olarak kullanılabilir.

QIVOC ürünleri, şirket, nakliye, ödeme vb. hakkında daha fazla SSS için lütfen buraya tıklayın.

Bu yazıyı paylaş:

Auchor:

QIVOC'nin resmi
QIVOC

Premier Geokompozit Üreticiniz ve Tedarikçiniz.
Deneyimli geoteknik hikaye anlatıcımız QIVOC'un gözünden bir yolculuğa çıkın. Geotekstiller, geogridler ve daha fazlasını kapsayan uzmanlığımızla, dönüşen arazilerin ve yüzeyin altındaki sessiz kahramanların hikayelerine tanık olun.

Ürünlerimiz

Güncel Makaleler & Projeler

Kişiselleştirilmiş Destek

Bir ürün sorunuz mu var?

QIVOC ile Çevrimiçi Danışın

Herhangi bir sorunuz varsa veya ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen formu doldurun. Sizinle 2 saat içinde iletişime geçeceğiz.